Google Website Translator Gadget

vineri, 15 mai 2015

Bacsisul,conform OUG 8/2015.Definitie si monografie,impozitare

      UPDATE :Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat ca bacsisul nu va mai fi impozitat, prevederile intrate in vigoare in urma cu doar o saptamana urmand a fi eliminate din ordonanta de urgenta a Guvernului, pana cel tarziu la 1 iunie.

 Definitie :bacsis =  orice suma de bani oferita in mod voluntar de client, in plus fata de contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate de catre operatorii economici, precums si restul dat de vanzator clientului si nepreluat de acesta in mod voluntar.
        Acesta se justifica prin datele inscrise in documentele emise cu aparatele de marcat electronice fiscale si se evidentiaza pe un bon fiscal distinct.
        Firmele decid, prin Regulamentul de ordine interioara, daca bacsisul ramane la dispozitia lor sau constituie o sursa de alte venituri care se distribuie salariatilor. Daca bacsisul se distribuie salariatilor, acesta nu poate fi asimilat unei livrari de bunuri sau unei prestari de servicii.ROI  se pastreaza la locul de instalare al aparatului de marcat electronic fiscal in vederea prezentarii organelor de control.
       Sumele provenite din incasarea bacsisului se inregistreaza in contabilitate la alte venituri, iar sumele distribuite salariatilor se inregistreaza pe seama cheltuielilor, potrivit reglementarilor contabile.(art 2 alin. (6)  din OUG nr. 8 /2015)
 Pentru bacsis nu vor fi oprite TVA si contributii sociale,conform  declaratiilor de presa sustinute de Executiv saptamana trecuta.Ordonanta nu include si aceste prevederi in mod explicit .Dar nefiind vorba de o livrare sau o prestare de serviciu ,ci de o suma oferita in mod voluntar de client ,peste contravaloarea acestora,bacsisul nu intra sub incidenta TVA ,de exemplu .
    Asadar, vom folosi contul  758 “Alte venituri din exploatare”,prin care se inregistreaza :
 in credit (deoarece este cont de pasiv si intrarile de sume se inregistreaza in debit ,conrom regulilor de functionare ale conturilor ).La inchidere, acest cont nu  prezinta sold .
 ‐ sumele datorate de personal privind debite, salarii, sporuri sau adaosuri necuvenite, avansuri nejustificate (428);

‐ valoarea bunurilor constatate lipsa sau deteriorate, imputate tertilor (461);

‐ valoarea despagubirilor, amenzilor si penalitatilor datorate de terti (411, 451, 453, 461, 418);

‐  cota‐parte a subventiilor pentru investitii trecuta  la venituri, corespunzator amortizarii inregistrate sau la scoaterea din evidenta a activelor (475);

‐ bunurile sau valorile primite gratuit (301, 302, 303, 361, 371, 381, 512, 531);

‐ bunurile rezultate din dezmembrarea unor imobilizari (301, 302, 303);

‐ drepturi de personal neridicate, prescrise, potrivit legii (426);

‐ sumele cuvenite unitatii, datorate de catre bugetul statului, altele decat impozite si taxe (448);

‐ pretul de vanzare al imobilizarilor necorporale si corporale cedate (451, 453, 461);

‐ diferenta dintre valoarea participatiilor primite ca urmare a participarii cu marfuri la capitalul

altor entitati si valoarea marfurilor care fac obiectul participatiei (261, 262, 263, 265);

‐ sume prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii, reprezentand datorii fata de furnizori, creditori diversi, actionari/asociati (401, 404, 462, 455, 457 si alte conturi in care urmeaza sa se evidentieze sumele respective);

‐  sume prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii, reprezentand datorii privind asigurarile sociale, ajutorul de  somaj, impozitul pe profit/venit, taxa pe valoarea adaugata, alte impozite, taxe  si varsaminte asimilate, fonduri speciale, dividende de platit si alte datorii cu bugetul statului (431, 437, 441, 4423, 446, 447, 448, 444, 438).

In cazul bacsisului incasat care ramane la dispozitia firmei,se face inregistrarea :
4111 clienti =  7588 analitic bacsis 

Recomand utlilizarea unui cont analitic distinct pentru bacsis,deoarece,in cazul microintreprinderilor,acesta se impoziteaza cu 3% ,daca nu se imparte la angajati 
In cazul platitorilor de impozit pe profit,bacsisul va fi cuprins,ca venit in baza de impozitare ,la calculul impozitului pe profit .
Atunci cand bacsisul se imparte salariatilor ,acesta se impoziteaza cu 16 % impozit pe venit din alte surse,prin retinere la sursa fara sa fie cuprins in baza de calcul a contributiilor sociale .Asta inseamna ca ,in statul de plata va fi introbusa o coloana noua prin care bacsisul va intra in baza de impozitare a venitului din salarii la care se aplca si cota de 16%.Asemenator impozitarii bonului de masa .De aceea e nevoie de un cont analitic distinct pentru bacsis al contului  444 Impozitul pe venituri de natura salariilor si 641 Cheltuieli cu salariile personalului

 La nota contabila a salariilor von avea adaugata si inregistrarea 
641 analitic bacsis = 421 
421 =444 analitic bacsis 

 Asa interpretez eu prevederea ca sumele distribuite salariaţilor se înregistrează pe seama cheltuielilor, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.”

 Potrivit altor opinii ,in locul contului 641 se poate folosi contul 6421 sau se poate face nota contabila

 6588 =462 Creditori diversi
462 = 446 Alte taxe si impozite analitic distinct


Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale sunt obligati:
- sa intocmeasca documente justificative pentru sumele introduse in unitatea de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, altele decat cele pentru care au emis bonuri fiscale sau cele inscrise in registrul special, precum si pentru sumele extrase din unitatea de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, altele decat cele utilizate pentru a acorda rest clientului
- sa instituie un registru de bani personali, pentru inregistrarea sumelor de bani detinute de personalul operatorului economic la inceperea programului de lucru. Orice suma de bani inregistrata in plus fata de suma inregistrata la ora inceperii programului de lucru nu reprezinta suma justificata prin registrul de bani personali.

Niciun comentariu: