Google Website Translator Gadget

sâmbătă, 30 mai 2015

HG 367/2015 noi modificari ale Normelor de aplicare ale codului fiscal,venituri scutite pentru persoanele cu grad de handicap

a) Veniturile din activităţi independente, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat sunt scutite de impozit pe venit. Scutirea se aplică pentru veniturile realizate începând cu data încadrării contribuabilului în gradul de handicap grav sau accentuat, conform documentelor justificative.Pentru aplicarea scutirii, contribuabilii au obligaţia să depună  la organul fiscal competent documentele care atestă încadrarea în gradul de handicap grav sau accentuat. Documentele vor fi prezentate în original şi în copie, organul fiscal competent păstrând copia după ce verifică conformitatea cu originalul
        Venitul net ( venit brut – impozitul calculat) din activităţi independente desfăşurate de persoana fizică cu handicap grav sau accentuat se reduce proporţional cu numărul de zile calendaristice pentru care venitul este scutit de la plata impozitului.

b) Veniturile din salarii realizate de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat sunt scutite de impozit pe venit.Scutirea se acorda doar în cazul în care persoana cu handicap depune la angajatorul/plătitorul de venituri, respectiv la organul fiscal competent, documentele care atestă încadrarea în gradul de handicap grav sau accentuat. Acestea vor fi prezentate în original şi în copie, angajatorul/plătitorul de venituri, respectiv organul fiscal competent păstrând copia după ce verifică conformitatea cu originalul.

c) Veniturile din pensii realizate de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat sunt scutite de impozit pe venit., începând cu data încadrării contribuabilului în gradul de handicap, conform documentelor justificative.care trebuiesc prezentate obligatoriu (în original şi în copie) organului fiscal competent

d) Veniturile din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică de către persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat, sunt scutite de impozit pe venit., începând cu data încadrării contribuabilului în gradul de handicap, conform documentelor justificative prezentate obligatoriu (în original şi în copie) organului fiscal competent

HG 367/2015 integral,cu toat modificarile  aiciNiciun comentariu: