Google Website Translator Gadget

vineri, 5 iunie 2015

Declaratii cu termene in iunie 2015

Miercuri, 10 iunie
Depunerea Declaratiei de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care in cursul unui an calendaristic nu depasesc plafonul de scutire prevazut la art.152 din Codul fiscal Formular 096

Persoanele impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din C.F., care nu au depasit plafonul de scutire si care doresc sa fie scoase din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA.
C.F. Art. 152 alin. (7) si OPANAF 1768/2012
Luni, 15 iunie
Depunerea Situatiei eliberarilor pentru consum de tigarete/tigari si tigari de foi in luna ... anul Formular (anexa 31^1)

Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat
C.F. art. 206^15 alin. (7) si HG 44/2004 pct. 77^1 alin. (1)
Luni, 15 iunie

Depunerea Situatiei eliberarilor pentru consum de tutun fin taiat, destinat rularii in tigarete/alte tutunuri de fumat in luna ... anul ... Formular (anexa 31^2)

Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat
C.F. art. 206^15 alin. (7)
HG 44/2004 pct. 77^1 alin. (1)

Luni, 15 iunie

Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna ....anul .... pentru luna precedenta Formular (anexa nr. 35)

Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final
 (produse energetice)

C.F. Art. 206^20 si HG 1620/2009
pct. 82 alin. (22)
luni, 15 iunie

Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna pentru luna precedenta Formular (anexa nr. 35)
Operatorii economici care detin autorizatie de utilizator final.
(alcoolul etilic si a produse alcoolice)
C.F. Art. 206^58 si HG 1620/2009
pct. 111 alin. (30)
luni, 15 iunie
Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna precedenta Formular (anexa nr. 47)

Destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali pentru achizitiile si livrarile de produse accizabile

C.F. Art. 206^50 si HG 44/2004, pct. 105 alin. (2) - (3).
luni, 15 iunie
Depunerea Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie pentru luna precedenta Formular (anexa nr. 48.1-48.5)
Antrepozitarii autorizati pentru productie produse accizabile
C.F. art. 206^55 alin. (1)-(2) si HG 44/04 pct. 109
luni, 15 iunie
Depunerea Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precedenta Formular (anexa nr. 49)

Antrepozitarii autorizati pentru depozitare produse accizabile

C.F. art. 206^55 alin. (1) si (3) si HG 44/04
pct. 109
luni, 15 iunie

Depunerea jurnalelor privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie Formular (anexa nr. 52.1) sau navigatie Formular (anexa nr. 52.2) pentru luna precedenta
Antrepozitarii autorizati pentru productie/depozitare

HG 1620/2009
pct. 113.1 alin. (11) subpct. 113.1.1 alin. (9), (10) si (14) si subpct. 113.1.1 alin. (7) si (8).
luni, 15 iunie

Depunerea jurnalelor privind achizitiile/ livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie Formular (anexa 53.1) sau navigatie Formular (anexa 53.2) pentru luna precedenta 

Antrepozitarii autorizati pentru depozitare

HG 1620/2009 pct. 113.1 alin. (13) subpct. 113.1.1 alin. (5), (11), (12), (16) si subpct. 113.1.2 alin. (9), (10), (16).
luni, 15 iunie

Depunerea Situatiei privind privind livrarile de produse accizabile in luna ... anul ... pentru luna precedenta Formular (anexa nr. 55.1)

Operatorii economici care detin autorizatii de expeditor inregistrat

HG 44/2004 subpct. 90.1 alin. (8^1)
luni, 15 iunie

Depunerea Evidentei achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna precedenta Formular (anexa nr. 57)

Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcarii


C.F. Art. 206^64 si HG 1620/2009 subpct. 117.2 alin. (9)
joi, 25 iunie

Plata impozitului pe reprezentanta, transa I

Persoanele juridice straine cu reprezentanta in Romania.
C.F. 124 alin. (1)
joi, 25 iunie
Plata taxei anuale pentru autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc, aferenta trimestrului urmator

Organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activitatii cazinourilor si jocurile tip slot-machine
OUG 77/2009 - art. 14 alin. (2) lit. b) pct. (i), B

joi, 25 iunie
Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta
Platitorii de urmatoarele venituri:
- din drepturi de prop. intelectuala;
- din contracte/ conventii civile si de agent;
- expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;
- obt. de o pers. fizica dintr-o asociere cu o pers. juridica care nu genereaza o pers. jur.
- din premii si jocuri de noroc
- obt. de nerezidenti
- din alte surse
C.F. - art. 52 alin. (3), art. 52^1 alin. (1) si (4), art. 77 alin. (6), art. 79 alin. (3), art. 116 alin. (4) si (5)
joi, 25 iunie
Efectuarea platilor anticipate privind impozitul pe venit aferente trim. II 2015
Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arendare, precum si venituri din activitati agricole conform C.F. art. 71
C.F.art.82 alin. (3)
joi, 25 iunie
Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate, aferenta trimestrului II
Contribuabilii prevazuti la art. 296^21 alin. (1) lit. a)—e), h) si i)

C.F. art. 296^24 alin. (4)
joi, 25 iunie
Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat Formular 100
lunar
Contribuabilii prevazuti in OPANAF 3136/2013, anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.1
OPANAF 3136/2013
alte termene
Contribuabilii prevazuti in OPANAF 3136/2013, anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.4
joi, 25 iunie
Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate
Formular 112 pentru luna precedenta
Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori, precum si entitatile asimilate angajatorului, care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente ;
- Institutiile publice care calculeaza, retin, platesc si suporta contributii sociale obligatorii in numele asiguratului
Orice platitor de venituri de natura salariala sau asimilate salariilor (art. 296۸3 lit. g)
C.F. Art. 296^19 si OMFP 1045/2012
joi, 25 iunie
Depunerea Declaratiei privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfsoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru luna precedenta Formular 224
Persoanele fizice care obtin salarii din strainatate pentru activitati in Romania si persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania

C.F.art.60 alin. (2)
OPANAF 52/2012
joi, 25 iunie
Depunerea Decontului de taxa pe valoarea adaugata Formular 300
 
Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA conform art. 153 C.F.
Lunar, trimestrial, semestrial, anual – dupa caz, (vezi instructiunile de completare din formular)
C.F.art.156^2 alin. (1)
OPANAF 1790/2012
joi, 25 iunie
Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna precedenta Formular 301 
Persoanele mentionate in instructiunile de completare a formularului , pentru fiecare sectiune.
C.F. Art. 156^3 alin. (2)
OPANAF 30/2011
joi, 25 iunie
Depunerea Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata Formular 307
Persoanele impozabile prevazute la art. 134 alin.(5), art. 128 alin. (7), art. 152 alin. (7), art. 153 alin. (9) lit. a) – e) si g) din C.F.
OPANAF 2223/2013
joi, 25 iunie
Depunerea Declaratiei privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) ‐ e) din Codul fiscal Formular 311
Persoanele impozabile al caror cod de TVA a fost anulat conf. art. 153 alin. (9) lit. a) ‐ e) C.F. si care efectueaza in perioada in care nu au cod valid
de TVA, livrari si/sau achizitii /prestari de bunuri/ servicii care sunt
obligate la plata TVA
OPANAF 2224/2013
joi, 25 iunie
Depunerea Declaratiei recapitulative privind livrarile / achizitiile /prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna trecuta Formular 390 VIES

Contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din C.F.
C.F.art. 156^4
OPANAF 3162/2011
joi, 25 iunie
Depunerea Declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarata pentru depunerea decontului de TVA, prevazuta la art. 156^1 din C.F.) Formular 394
Pers. impozabile inreg. in scopuri de TVA in Romania, cf. art. 153 din C.F. obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) și alin. (7) din C.F., pt. operatiuni impozabile in Romania, cf. art. 126 alin. (1).
Pers. impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, cf. art. 153 din C.F., care realizeaza in Romania, de la pers. impozabile inreg. in scopuri deTVA in Romania, achizitii de bunuri sau servicii taxabile.
OPANAF 3806/2013
joi, 25 iunie
Depunerea notificarii pentru incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare Formular 097
Pers. impoz. care depasesc plafonul de 2.250.000 lei; pers impoz. care renunta la aplicarea sistemului TVA la incasare.
OPANAF 3884/2013
Sursa: ANAF

Niciun comentariu: