Google Website Translator Gadget

sâmbătă, 21 noiembrie 2015

Acte normative aprobate ANAF

Pe site-ul Ministerului de Finante,in sectiunea treansparenta decizionala ,cele mai recente acte normative aprobate sunt :
  OMFP 897/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor, precum şi de retragere sau excludere a unor asociaţi din cadrul societăţilor - Monitorul Oficial al Romaniei nr.711/22.09.2015
  • Anexa 1- Norme metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor, precum şi de retragere sau excludere a unor asociaţi din cadrul societăţilor
  • Anexa 2- Exemple privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor, precum şi de retragere sau excludere a unor asociaţi din cadrul societăţilor
  Lege nr.227/2015 privind Codul fiscal - Monitorul Oficial al Romaniei nr.688/10.09.2015
  Lege nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala - Monitorul Oficial al Romaniei nr.547/23.07.2015
  Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea unor acte normative privind taxele şi tarifele nefiscale - Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.388 din 26.05.2014
  Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr.79/2014 din 21 ianuarie 2014privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice - Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.70 din 29.01.2014.
  Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr.2067 din 24 decembrie 2013pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile - Monitorul Oficial al României nr.6 din 7 ianuarie 2014.
  Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice nr.1898/2013 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.3.055/2009 - Monitorul Oficial al României nr.727 din 26 noiembrie 2013.
  OUG nr.102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale - Monitorul Oficial al României nr.703 din 15 noiembrie 2013.
  Ordin comun pentru aprobarea Procedurii de încasare şi de virare la bugetul de stat şi bugetele asigurărilor sociale a sumelor încasate în numerar de către compartimentele de specialitate ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a modului de colaborare şi de realizare a schimbului de informaţii dintre organele fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi organele fiscale din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale - Monitorul Oficial al României nr.648 din 22.10.2013 (OMFP nr.1714/2013)
  Ordin nr.1520/2013 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art.V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale - Monitorul Oficial al României nr.583 din 13 septembrie 2013.
  Ordin nr.1504/2013 privind stabilirea modelului declaraţiei de patrimoniu şi de venituri, precum şi a elementelor de patrimoniu şi de venituri ce trebuie declarate de persoana fizică supusă verificării situaţiei fiscale personale - Monitorul Oficial al României nr.578 din 11 septembrie 2013.
  Ordin nr.1013/2013 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a operatorilor economici, - Monitorul Oficial al României nr. 455 din 24 iulie 2013.
  Ordin nr.50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale - Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.320 din 03 iunie 2013.
  Ordin nr.393/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr.752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora - Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.185 din 03 aprilie 2013.
  Ordin nr.353/2013 privind desemnarea biroului central de legatură responsabil pentru schimbul de informaţii privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal între statele membre ale UE- Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.163 din 26 martie 2013.
  Hotărârea Guvernului nr.84/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004. - Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.136 din 14 martie 2013.
  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene - Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.127 din 08 martie 2013.
  Hotărâre de guvern nr.50/2013 pentru aprobarea accizei specifice exprimate în echivalent euro pe 1.000 de ţigarete - Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.105 din 21 februarie 2013.
  Ordin nr.231/2013 privind aprobarea Procedurii şi condiţiilor de restituire a accizei şi a taxei pe valoarea adăugată aferente produselor comercializate prin magazinele duty-free - Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.104 din 21 februarie 2013.
  Ordin nr.40/2013 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice - Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.44 din 21 februarie 2013.
  Ordin nr.213/2013 privind completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr.1286/2012, - Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.100 din 20 februarie 2013.
  Hotărâre de guvern pentru privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti,la 31 octombrie 2012 şi la Bruxelles la 26 noiembrie 2012, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005 - Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.94 din 14 februarie 2013
  Ordin nr.140/2013 pentru modificarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), j1), k), I) şi m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.389/2011 - Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.90 din 12 februarie 2013.
  Rectificarea nr.8/2013 privind Ordonanţa Guvernului nr.8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale - Monitorul Oficial al României, nr.77 din 06 februarie 2013.
  Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr.3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative - Monitorul Oficial al României, nr.68 din 30 ianuarie 2013.
  Ordonanţa nr.8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale - Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.54 din 23 ianuarie 2013.
  Ordonanţa nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale - Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.53 din 23 ianuarie 2013.
  Ordonanţa nr.6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decat gazele naturale - Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.52 din 23 ianuarie 2013.
  Ordonanţa nr.5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităţilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural - Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.52 din 23 ianuarie 2013.
  Hotărâre de guvern nr.20/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a titlului VII „Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal - Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.48 din 22 ianuarie 2013.

Niciun comentariu: