Google Website Translator Gadget

marți, 7 februarie 2017

Ordin 127/2014 privind aplicarea procedurii de angajare a raspunderii solidare


Ordin 127/2014 pentru aprobarea Instructiunilor privind aplicarea procedurii de angajare a raspunderii solidare reglementate de dispozitiile art. 27 si 28 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscalaPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 85 din 4 februarie 2014 

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA 

In temeiul dispozitiilor art. 11alin. (3)din Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, 
avand in vedere dispozitiileart. 27si28si ale art. 228alin. (2)din Ordonanta Guvernuluinr. 92/2003privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:


Art. 1
Se aproba Instructiunile privind aplicarea procedurii de angajare a raspunderii solidare reglementate de dispozitiileart. 27 si28din Ordonanta Guvernuluinr. 92/2003privind Codul de procedura fiscala, prevazute in anexa nr. 1. 

Art. 2
Se aproba modelul, modul de difuzare, utilizare si de pastrare ale formularului Decizie de angajare a raspunderii solidare in situatia atragerii raspunderii solidare prevazute la art. 27 alin. (1)lit. a),alin. (2)si(3)din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003privind Codul de procedura fiscala, cuprins in anexa nr. 2. 

Art. 3
Se aproba modelul, modul de difuzare, utilizare si de pastrare ale formularului Decizie de angajare a raspunderii solidare in situatia atragerii raspunderii solidare prevazute la art. 27 alin. (1)lit. b)sic)din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003privind Codul de procedura fiscala, cuprins in anexanr. 3. 

Art. 4
Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezentul ordin. 

Art. 5
Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala juridica, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, directiile generale regionale ale finantelor publice, Directia generala regionala a finantelor publice Bucuresti, precum si unitatile subordonate ale acestora vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin. 

Art. 6
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Anexa nr. 1 - INSTRUCTIUNI privind aplicarea procedurii de angajare a raspunderii solidare reglementate de dispozitiile art. 27 si 28 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala


Capitolul I - Dispozitii generale


1.1.In temeiul raspunderii solidare prevazute deart. 27si28din Ordonanta Guvernuluinr. 92/2003privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si compleatrile ulterioare, denumita in continuareCod de procedura fiscala, organele fiscale competente in executarea silita a debitorului principal sunt indreptatite sa ceara oricarui codebitor realizarea integrala a obligatiei fata de bugetele administrate de Ministerul Finantelor Publice prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala si unitatile sale subordonate. 

1.2.Masura de angajare a raspunderii se realizeaza de catre organele fiscale competente in executarea silita a debitorului principal, in timpul desfasurarii atributiilor sale.
Cititi tot documentul la dreptonline

Niciun comentariu: