Google Website Translator Gadget

joi, 25 august 2011

Emiterea gresita a bonului fiscal

        Corectarea erorii sau anularea operaţiunii se realizează în conformitate cu prevederile art. 36 din Normele metodologice aprobate prin HG 479/2003, republicată, cu modificările ulterioare, care stabilesc că este nevoie de întocmirea unui dosar de corecţie, care să cuprindă:
- sesizarea scrisă a persoanei care a efectuat greşit operaţiunea, cu precizarea motivaţiei de corectare sau de anulare a acesteia, precum şi a numărului de ordine al bonului fiscal de corectat, a orei şi minutului emiterii acestuia;
- decizia scrisă de aprobare a corectării operaţiunii greşit efectuate, emisă de directorul financiar-contabil, contabilul-sef sau de altă persoană care răspunde de gestionarea patrimoniului unităţii;
- copie de pe nota sau notele de recepţie şi constatare de diferenţe, întocmite de la ultima inventariere până la zi, prin care a fost stabilit preţul cu amănuntul al produsului sau produselor înregistrate greşit în aparatul de marcat electronic fiscal;
- nota de contabilitate care reflectă operaţiunea efectuată.

 ex : eronat 12400 cu tva

corect 1240 cu tva
-        înregistrări vânzări cu amănuntul încasate în numerar pe baza raportului Z
5311 "Casa în lei" = %                                       12400 lei
                     707 "Venituri din vânzarea mărfurilor"  10000 lei
                     4427 "TVA colectată"                     2400 lei
 - înregistrarea corecţiei ,prein stornare în roşu, pe baza dosarului de corecţie precizat anterior
5311 "Casa în lei" = %                                      -11160 lei
                     707 "Venituri din vânzarea mărfurilor" - 9000 lei
                     4427 "TVA colectată"                   - 2160 lei

Niciun comentariu: