Google Website Translator Gadget

marți, 9 august 2011

REVISAL versiunea definitivă

     Pe data de 15 august 2011 se va publica pe inspectiamuncii.ro versiunea finală a REVISAL,conformă cu modificările aduse codului muncii şi va putea fi transmisă din data de 16 august 2011.
      REVISAL va fi transmis după o nouă procedură (link) şi prin trei metode :
1. Transmiterea online a REVISAL, prin intermediul portalului Inspecţiei Muncii ,folosind userul şi parola atribuită de ITM,(nota mea -printr-o nouă procedură ,valabilă de la 1 august pentru cei care nu au deja parolă link )
2. Transmiterea prin email, pe bază de semnătură electronică,la adresa de e-mail pusă la dispoziţie de Inspecţia Muncii.
3. Depunerea la sediul ITM
Pe suport CD, dischetă 3,5 inch/1,44 MB sau medii de stocare USB cu sisteme de fişiere FAT/FAT32.
Registrul, însoţit de o adresă de înaintare semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal, se depune astfel:
a) La sediul ITM în a cărui rază teritorială persoanele fizice sau juridice îşi au domiciliul, respectiv sediul
b) La sediul ITM în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea unităţile fără personalitate juridică.
      Pentru prima depunere la sediul ITM a registrului, adresa de înaintare este însoţită de o copie a certificatului de înmatriculare la Registrul Comerţului, a certificatului de înregistrare fiscală, respectiv o copie a actului de identitate – în cazul angajatorului persoană fizică.

Decizie REISAL(link)
sursa: avocatnet
update 19.08.2011 : versiunea nouă a aplicaţiei Revisal permite:
- preluarea datelor aferente registrului din versiunea anterioară a aplicaţiei Revisal, care trebuie să fie actualizată cu toate patch-urile publicate;
- introducerea, modificarea şi corectarea datelor din registru în conformitate cu prevederile H.G. 500/2011;
- validarea registrului generat din aplicaţii proprii de gestiune a salariaţilor, altele decât Revisal, conform specificaţiilor tehnice;
- generarea registrului în format electronic ce urmează a fi transmis către inspectoratul teritorial de muncă conform H.G. 500/2011.

Niciun comentariu: