Google Website Translator Gadget

luni, 8 august 2011

Corectarea erorilor contabile in 2011

        Corectarea erorilor  se efectuează în conformitate cu prevederile pct. 63 din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene aprobate prin OMFP 3055/2009. care stipulează că erorile se corectează la data constatării lor  indiferent dacă se  referă fie la exerciţiul financiar curent, fie la exerciţiile financiare precedente.
        Erorile  semnificative (acelea care ar putea influenţa deciziile economice ale utilizatorilor, luate pe baza situaţiilor financiare anuale) aferente exerciţiilor financiare precedente se corectează  pe seama rezultatului reportat, (cont 1174) ,iar cele nesemnificative (acelea care nu influenţează informaţiile financiar-contabile) se pot îndrepta pe prin  contul 121 .
   
  Aşadar, erorile aferente exerciţiilor financiare precedente, constatate în exerciţiul financiar 2011 trebuie înregistrate în acest exerciţiu financiar (2011) cu ajutorul contului 1174 - "Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile" (erori semnificative/nesemnificative  aşa cum am arătat aici  
Corecţia erorilor din exerciţiile financiare anterioare, prin contul 1174 trebuie menţionată în notele explicative la bilanţul pe anul 2011 şi vor trebuii reflectate în în balanţă de la decembrie 2011 şi situaţiile financiare ale anului 2011 (respective la rd. 32 sau 33 din bilanţ)

Niciun comentariu: