Google Website Translator Gadget

marți, 16 august 2011

Contributii drepturi de autor ,monografie

        Potrivit art. III alin. (1) şi alin. (3) din OUG 82/2010, pentru persoanele ce realizează venituri din drepturi de autor şi nu sunt beneficiare ale sistemul public de pensii ( nu sunt pensionari), se datorează următoarele impozite şi contribuţii:
a) contribuţia individuală la sistemul public de pensii, procent 10,5%;
b) contribuţia individuală la fondul de şomaj, procent 0,5%;
c) impozit pe venit în procent de 16%.
    Veniturile din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala fac parte din categoria veniturilor din activitati independente. Principalele categorii de drepturi de proprietate intelectuala sunt:
• Brevete de inventie;
• Desene si modele;
• Mostre;
• Marci de fabrica si de comert;
• Procedee tehnice;
• Know how;
• Drepturi de autor si servicii conexe.

Drepturile de autor recunoscute de Legea nr.8/ 1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe sunt:
• scrierile literare si publicistice, conferintele, predicile, pledoariile, prelegerile si orice alte opere scrise sau orale, precum si programele pentru calculator;
• operele stiintifice, scrise sau orale, cum ar fi: comunicarile, studiile, cursurile universitare, manualele scolare, proiectele si documentatiile stiintifice;
• compozitiile muzicale cu sau fara text;
• operele dramatice, dramatico-muzicale, operele coregrafice si pantomimele;
• operele cinematografice, precum si orice alte opere audiovizuale;
• operele fotografice, precum si orice alte opere exprimate printr-un procedeu analog fotografiei;
• operele de arta grafica sau plastica, cum ar fi: operele de sculptura, pictura, gravura, litografie, arta monumentala, scenografie, tapiserie, ceramica, plastica sticlei si a metalului, desene, design, precum si alte opere de arta aplicata produselor destinate unei utilizari practice;
• operele de arhitectura, inclusiv plansele, machetele si lucrarile grafice ce formeaza proiectele de arhitectura;
• lucrarile plastice, hartile si desenele din domeniul topografiei, geografiei si stiintei in general.

Baza de calcul pentru aplicarea acestor impozite şi contribuţii este venitul brut, determinat că diferenţa între venitul realizat şi o cotă de cheltuieli forfetare, în procent de 20% . Daca beneficiarul de venit foloseste baza materiala a platitorului, cota forfetara nu se mai calculeaza .
Pentru contribuţia la pensii şi la fondul de şomaj, codul fiscal prevede o plafonare la 5 salarii medii brute luate în calcul la determinarea bugetului asigurărilor sociale. În anul 2011, salariul mediu brut lunar este de 2022 lei.
Impozitul pe venit 10% se calculează lsi se reţine de către plătitorul de venit (reţinere la sursă),iar persoana fizică va depune până pe data de 15 mai a anului următor, declaraţia de venit global şi va regulariza diferenţa de impozit. Prin contract ,părţile pot opta pentru reţinerea integrală prin stopaj la sursă a impozitului în cotă de 16%, caz în care impozitul este unul final, iar persoana fizică nu mai depune declaraţia de venit global.
        Reţinerea şi plata impozitelor şi contribuţiilor este în sarcina plătitorului de venit, ce va plăti la buget impozitele şi contribuţiile reţinute până pe data de 25 a lunii următoare şi are obligaţia depunerii declaraţiei unice 112 tot până la această dată. Dacă beneficiarul de venit  este pensionar sau avocat (asigurat în alt sistem decât cel public), se reţine numai impozitul pe venit şi se declară prin declaraţia 100.
Înregistrări contabile:
628 Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi = 401 Furnizori
401 Furnizori =      %
                          4312 Contribuţia individuală la asigurări sociale
                          4372 Contribuţia individuală la fondul de şomaj
                          444 Impozitul pe venit.
sursa :link
vezi ghid aici

Niciun comentariu: