Google Website Translator Gadget

joi, 27 septembrie 2012

Cont 623 -Cheltuieli cu protocol,reclama si publicitateContul 623 "Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate" este un cont cu functie de activ.

In debitul contului  se inregistreaza:
- sumele datorate sau achitate care privesc actiunile de protocol, reclama si publicitate (401, 408, 471, 512, 531, 542).
Acest cont poate fi creditat in cursul perioadei, pentru operatiile in participatie, cu sumele transmise pe baza de decont.
La sfarsitul perioadei, soldul contului se transfera asupra contului de profit si pierdere (121).


Se recomanda utilizarea de conturi analitice separate pentru cheltuielile de publicitate si pentru cheltuielile de protocol.
Acestea din urma sunt deductibile limitat .
Art.21  alin 3 punctul a) spune ;,,Cheltuielile de protocol se deduc  în limita unei cote de 2% aplicată asupra diferenţei rezultate dintre totalul veniturilor impozabile şi totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile, altele decât cheltuielile de protocol şi cheltuielile cu impozitul pe profit;
 Astfel, din cheltuielile totale se scad cheltuielile cu impozitul pe profit curent şi amânat, cheltuielile de protocol, cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile, iar din totalul veniturilor se scad veniturile neimpozabile.
Adica : Baza calcul=[(chelt.totale-chelt cu imp.profit-chelt protocol]-[(venituri totale-venituri neimpozabile)]

Nota contabila este pentru factura
623 analitic distinct =401
4426                       =401

plata -numerar 401=5311

plata virament 401=5121
plata prin decont deplasare 401=542


Incepand din 2013 analiza privid limitarea TVA aferenta pentru partea nedeductibila a cheltuielor de protocol si preluarea ca TVA de plata se face lunar ( nu anual ,ca pana acum) in urmatoarele cazuri :


- Protocol Bunuri (de exemplu bunuri achizitionate si acordate cu titlu gratuit sub forma de cadouri partenerilor de afaceri)- TVA-ul aferent acestor bunuri este deductibil in masura in care valoarea individuala a unui cadou (baza TVA) nu depaseste 100 RON. Analiza se realizeaza pentru fiecare cadou oferit, iar pentru sumele individuale care depasesc 100 RON se colecteaza TVA aferenta la fiecare sfarsit de luna, prin emiterea de autofactura;

- Protocol Servicii (de exemplu mese cu partenerii de afaceri): TVA este deductibil in masura in care actiunile de protocol sunt realizate in scopuri legate de activitatea economica a companiei. Daca se poate demonstra ca o masa la un restaurant a fost achitata in scopul afacerii atunci TVA-ul este deductibil. Daca nu se poate demonstra o astfel de legatura, TVA-ul se colecteaza la sfarsitul lunii prin emiterea de autofactura.
Acestea, in conformitate cu art 21  alin 3) si art 28 alin 8) cod fiscal 
In unele situatii ,pot fi acordate bunuri cu titlu gratuit,(cadouri de valoare mica,prag valoric pana in 100 lei )in baza  HG nr.1071/2012 publicata in Monitorul Oficial nr. 753/08.11.2012;Legea 571/2003 cu modificari ulterioare; HG 44/2004
Pentru incadrarea in prevederile legale ,trebuie indeplinite anumite conditii:
  •  cadoul cuprinde unul sau mai multe bunuri oferite gratuit;
  •  bunurile de mica valoare acordate gratuit in cadrul actiunilor de protocol nu sunt considerate livrari de bunuri daca valoarea fiecarui cadou oferit este mai mica sau egala cu plafonul de 100 lei;
  •  in situatia in care persoana impozabila a oferit si cadouri care depasesc individual plafonul de 100 lei, insumeaza valoarea depasirilor de plafon aferente unei perioade fiscale, care constituie livrare de bunuri cu plata si colecteaza taxa, daca s-a exercitat dreptul de deducere a taxei aferente achizitiei bunurilor respective.
  •  se considera ca livrarea de bunuri are loc in ultima zi lucratoare a perioadei fiscale in care au fost acordate bunurile gratuit si a fost depasit plafonul;
  • baza impozabila, respectiv valoarea depasirilor de plafon, si taxa colectata aferenta se inscriu in autofactura prevazuta la art. 155 alin. (7) din Codul fiscal care se include in decontul intocmit pentru perioada fiscala in care persoana impozabila a acordat bunurile gratuit in cadrul acţiunilor de protocol si a depasit plafonul;
  •  pentru bunurile/serviciile acordate gratuit in cadrul acţiunilor de protocol in cursul anului 2012 se aplica prevederile legale in vigoare in anul 2012, inclusiv in ceea ce priveste modul de determinare a depasirii plafonului si a perioadei fiscale in care se colecteaza TVA aferente acestei depasiri.

Un comentariu:

Cosmin spunea...

Multumim pentru articol. Un blog foarte reusit .