Google Website Translator Gadget

vineri, 9 decembrie 2011

Ordin nr 2875

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
ORDIN nr. 2875 privind stabilirea Nomenclatorului activităților independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit,activități desfăşurate de contribuabilii care realizează venituri
comerciale potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 49 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi prevederile Hotărârii Guvernului nr.656/1997 privind aprobarea Clasificării activităților din economia națională, cu modificările ulterioare,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:
ART. 1 Se aprobă Nomenclatorul activităților independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit,activități desfăşurate de contribuabilii care realizează venituri comerciale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 2 (1) Direcțiile generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului Bucureşti vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prezentului ordin, vor stabili nivelul normelor de venit şi vor asigura publicarea acestora anual, în cursul trimestrului IV al anului anterior celui în care urmează a se aplica (2) În situația în care la o poziție din nomenclatorul prevăzut la art. 1 se regăsesc mai multe tipuri de activități, se pot stabili norme de venit pe fiecare tip de activitate.
(3) Fiecărei poziții din Nomenclatorul prevăzut la art.1, care se referă la denumirea activităților independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, îi corespund cu titlu exemplificativ codul şi denumirea activităților din Clasificarea activităților din economia națională ‐ CAEN Rev.2.
Direcțiile generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor stabili norme anuale de venit pentru activitățile independente pentru care venitul net se determină pe baza normelor anuale de venit, prevăzute în anexa la prezentul ordin, şi
pentru cazurile în care codurile CAEN corespunzătoare activităților respective nu se regăsesc printre cele înscrise cu titlu exemplificativ în Nomenclator.
ART. 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu
Bucureşti, 30 noiembrie 2011.
Nr. 2.875
  varinta pdf si anexa pot fi consultate aici

Niciun comentariu: