Google Website Translator Gadget

luni, 12 decembrie 2011

Sporul de fidelitate in REVISAL

        Înregistrarea sporului de  fidelitate în REVISAL se efectuează prin accesarea directorului SPOR, ADUGARE SPOR, unde va fi menţionată suma ce reprezintă sporul de fidelitate. Dacă acesta sumă diferă de la o lună la alta se va modifica SUMA lunar. În condiţiile în care sporul se acordă pentru orele lucrate în luna respectivă anulează acordarea acestuia pentru vechimea în firmă.
 
      Se înregistrează în registru cel târziu în ziua lucrătoare anterioară împlinirii termenului de 20 de zile lucrătoare prevăzut la art. 17 alin. (5) din Legea nr. 53/2003, republicată. Excepţie fac situaţiile în care modificările se produc ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti sau ca efect al unui act normativ când înregistrarea în registru se face în ziua în care angajatorul se prezumă, potrivit legii, ca a luat cunoştinţă de conţinutul acestora.
Sursa : legislatiamuncii.manager.ro

Niciun comentariu: