Google Website Translator Gadget

marți, 13 martie 2012

Cont 609 ''Reduceri comerciale primite”

        Este un cont de pasiv,deşi este în clasa 6 a cheltuielilor care sunt de activ  (de regulă conturile, care au ultima cifră 9 ex:409,419,709, funcţionează invers celor care fac parte din aceeaşi clasă ). El se foloseşte pentru evidenţierea reducerilor comerciale  acordate de către furnizor şi înscrise pe factură , note credite, etc distinct şi care sunt primite  primite ulterior livrărilor comerciale, indiferent de perioadă la care se referă.
     
    Adică ,în cazul în care reducerile sunt înscrise pe factura de livrare a mărfurilor si serviciilor se foloseşte contul 767 ''Venituri din sconturi obţinute . În cazul în care reducerile comerciale rabat,remiză,risturnă) se înscriu pe o factură sosită ulterior livrării mărfii ,se foloseşte contul 609.
         Acest cont, ca şi 709 '' Reduceri comerciale acordate'',a fost introdus introdus prin OMFP 3055/2009. În opinia mea, prin introducerea conturilor 609 si 709 s-a dorit distingerea clară a momentului acordării reducerilor comerciale, deşi complică lucrurile si dă naştere la confuzii si chiar denaturări de rulaje la unele softuri contabile .
   În creditul acestui cont   se înregistrează valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturării (401).
 Se închide  prin creditul contului 121 “Profit sau pierdere”.Deşi este cont de pasiv.
Aceasta,deoarece,reducerile acordate sunt sume în minus (ex: 609=401=-100) .De aceea sunt echivalente cu ieşirile dintr-un cont de pasiv care se înregistrează în debitul contului (rulaje debitoare).
   Nu are sold la sfârşitul perioadei.
În cazul în care reducerile comerciale reprezintă evenimente ulterioare datei bilanțului care conduc la ajustarea situațiilor financiare anuale, acestea se înregistrează la data bilanțului în contul 408 „Furnizori — facturi nesosite”, respectiv contul 418 „Clienți — facturi de întocmit”, și se reflectă în situațiile financiare ale exercițiului pentru care se face raportarea, pe baza documentelor justificative. Reducerile care urmează a fi primite, înregistrate la data bilanțului în contul 408
„Furnizori — facturi nesosite”, corectează costul stocurilor la care se referă, dacă acestea mai sunt în gestiune.
Exemplu  de inregistraree reducere pe factura separata ,intocmita ulterio.
La o factură de reducere de 124 lei cu TVA se face nota contabilă
 609=401= -100
4426=401= -24
Precizare :
Cei care le utilizaţi să nu uitaţi de funcţiunea lor atunci când verificaţi corespondenţa între total clasa 6 şi 7 şi rulajul lui 121...
     Rabaturile- se primesc pentru defecte de calitate şi se practică asupra preţului de vânzare
   Remizele- se primesc în cazul vânzărilor superioare volumului convenit sau când cumpărătorul are un statut preferenţial
    Risturnele- sunt reduceri de preţ calculate asupra ansamblului tranzacţiilor efectuate cu acelaşi terţ, în decursul unei perioade determinate

Î


Niciun comentariu: