Google Website Translator Gadget

joi, 20 decembrie 2012

Modificari in nomenclatorul creantelor fiscaleOrdinul ANAF nr. 1.951/2012, publicat in M.O nr. 856 din 18 decembrie 2012, modifica Nomenclatorul obligatiilor fiscale datorate la bugetul de stat, care se platesc in contul unic 20.47.01.01 „Venituri ale bugetului de stat - sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire”.Nr. pozitiei
Forma anterioara
Forma actuala (dupa modificare)
7
Impozit pe profitdatorat de persoane juridice romane, altele decat cele prevazute la pct. 6
Impozit pe profit/plati anticipate in contul impozitului pe profit anual datorat/datorate de persoane juridice romane, altele decat cele prevazute la punctul 6, precum si de persoanele juridice cu sediul social in Romania, infiintate potrivit legislatiei europene
9
Impozit pe profit datorat de persoane juridice straine, altele decat cele prevazute la pct. 6
Impozit pe profit datorat de persoane juridice straine, altele decat cele prevazute la punctul 6, sau plati anticipate in contul impozitului pe profit anual datorate de catre persoanele juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent in Romania
22
Impozit pe veniturile din premii si din jocuri de noroc
Impozit pe veniturile din premii
28
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale
Varsaminte din profitul net al regiilor autonom

·  29 „Impozit pe veniturile din jocuri de noroc (In forma anterioara a Nomenclatorului  acest impozit se afla la pozitia 22 – Impozit pe veniturile din premii si din jocuri de noroc, pozitie care acum nu mai contine decat Impozitul pe veniturile din premii)
·  30 „Dividende de virat de catre societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat”.

Alte creante care se platesc in contul unic conform Ordinului ANAF nr. 1294/2007 sunt:
·  impozit pe venitul din salarii;
·  impozit pe veniturile din pensii;
·  impozit pe veniturile din drepturi de autor si drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13 indice 1 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
·  impozit pe veniturile rezultate din activitati profesionale desfasurate in baza contractelor/conventiilor incheiate potrivit Codului Civil;
·  plati anticipate, in contul impozitului pe profit anual, datorate de societati comerciale bancare, persoane juridice romane si sucursalele din Romania ale bancilor, persoane juridice straine;
·  impozit pe profit din asociere datorat de persoane fizice;
·  impozit pe dividende distribuite persoanelor juridice;
·  impozit pe veniturile microintreprinderilor;
·  impozit pe veniturile persoanelor fizice dintr-o asociere cu o persoana juridica microintreprindere, care nu genereaza o persoana juridica;
·  impozit la titeiul din productia interna;
·  impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuala;
·  impozit pe veniturile din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;
·  impozit pe veniturile din arenda
·  impozit pe veniturile dividende distribuite persoanelor fizice;
·  impozit pe veniturile din dobanzi;
·  impozit pe castigul din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare;
·  impozit pe castigul din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si din orice alte operatiuni de acest gen, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare;
·  impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice;
·  impozit pe veniturile din activitati agricole;
·  impozit pe veniturile din alte surse;
·  impozit pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti-persoane fizice;
·  impozit pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti-persoane juridice;
·  varsaminte de la persoane juridice, pentru persoanele cu handicap neincadrate;
·  varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale.
Mai multe detalii  clic avocatnet.ro


Niciun comentariu: