Google Website Translator Gadget

luni, 11 februarie 2013

Declaratii cu termen de depunere februarie 2013


11 februarie (10 fiind zi nelucratoare) este termenul limita pentru:

Declaratia de inregistrare fiscala/de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica, formular 010. Se depune de catre persoanele juridice, care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire.

Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, formular 070. Se depune de catre persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire.

Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice romane, formular 020. Se depune de persoanele fizice, altele decat persoanele fizice romane care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire.

Declaratia de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in conditiile art. 152 alin. (7) din Codul Fiscal, in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153, formular 096. Se depune de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153, care solicita scoaterea din evidenta platitorilor de TVA.

Pana la 15 februarie, trebuie depuse:

Situatia livrarilor de tigarete pentru luna ianuarie se depune de catre antrepozitarii autorizati, operatorii inregistrati/ destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de astfel de produse.

Situatia centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna ianuarie se depune de catre operatorii economici care detin autorizatie de utilizator final (alcool etilic si alte produse alcoolice).

Evidenta achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna ianuarie se depune de catre antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcarii.

Situatia cu privire la produsele accizabile pentru luna ianuarie se depune de catre antrepozitarii autorizati pentru productie si pentru depozitare produse accizabile, precum si terminalul petrolier cu iesire in port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operatiunile desfasurate in incinta acestuia.

Situatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse energetice pentru luna ianuarie se depune de catre operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final.

Situatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna ianuarie se depune de catre destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali pentru achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile.

Jurnalele privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/navigatie pentru luna ianuarie se depun de catre antrepozitarii autorizati pentru productie/depozitare.

Obligatii fiscale cu termen pana la 25 februarie:

Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat, cu termen lunar pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii ianuarie, formular 100.
Declaratie privind impozitul pe profit, formular 101. Se depune in 25 februarie numai de catre organizatiile nonprofit si contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice si a cartofului, pomicultura si viticultura. Detalii gasiti aici.

Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, cu termen lunar, pentru obligatiile aferente lunii ianuarie 2012, formular 112. 
Formularul 172 - Declaratie-inventar privind redeventele restante rezultate din contractele de concesiune, arenda si din alte contracte de exploatare eficienta a terenurilor cu destinatie agricola, aflate in sold la data de 15 noiembrie 2012 si neachitate. Formularul se completeaza si se depune de catre platitorii de redeventa, beneficiarii contractelor de concesiune, arenda si din alte contracte de exploatare eficienta a terenurilor cu destinatie agricola, incheiate de Agentia Domeniilor Statului.Reglementare.

Declaratia privind veniturile sub forma de salarii din strainatate (formular 224) obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania - pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii ianuarie 2012.

Decontul de taxa pe valoarea adaugata, cu termen lunar pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii ianuarie 2012, formular 300. Nu uitati ca din februarie se utilizeaza noul model al decontului de TVA.

Decontul special de taxa pe valoarea adaugata, formular 301, se depune de catre contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA, conform art. 153 indice 1 din Codul Fiscal si care au efectuat: achizitii intracomunitare in luna precedenta, achizitii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 125 indice 1 alin. (3) pentru care se datoreaza TVA, contribuabilii care au efectuat achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum si pentru contribuabilii neinregistrati si care nu au obligatia inregistrarii, care au efectuat achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile.

Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153, alin. (9) lit. a) - e) din Codul Fiscal, formular 311. Se depune pana la 25 inclusiv, a lunii urmatoare celei in care a intervenit exigibilitatea taxei, de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153, alin. (9) lit. a) - e) din Codul Fiscal, pentru declararea si plata TVA aferenta: livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii efectuate si/sau achizitiilor de bunuri si/sau de servicii efectuate ulterior anularii codului de inregistrare in scopuri de TVA.

Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare pentru obligatiile de declarare aferente operatiunilor desfasurate in luna ianuarie 2013, formular 390 VIES.
Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in anul 2012, formular 392A. Se depune de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA a caror cifra de afaceri, efectiv realizata la finele anului calendaristic este inferioara sumei de 220.000 lei.
Declaratie informativa privind livrarile de bunuri, prestarile de servicii si achizitiile efectuate in anul 2012, formular 392B. Se depune de catre contribuabilii neinregistrati in scopuri de TVA, a caror cifra de afaceri realizata la finele anului calendaristic, excluzand veniturile obtinute din vanzarea de bilete de transport international rutier de persoane, este inferioara sumei de 220.000 lei.
Formular 393 - Declaratie informativa privind veniturile obtinute din vanzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din Romania in anul 2012. Acest formular se depune catre persoanele inregistrate in scopuri de TVA care, in cursul anului precedent, au prestat servicii de transport international de persoane.

Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national, formular 394, pentru declararea operatiunilor desfasurate in luna ianuarie 2013 de catre platitorii de TVA cu perioada fiscala lunara. Nu uitati ca formularul 394 nu se depune pe zero!

28 februarie este termenul-limita pentru depunerea urmatoarelor formulare:
Formularul 205 - Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit, formular 205 (in locul fiselor fiscale). Declaratia se completeaza si se depune de catre platitorii de venituri care au obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe veniturile cu regim de retinere la sursa a impozitului. Informatii suplimentare puteti gasi in acest articol.
Declaratia informativa privind impozitul retinut si platit pentru veniturile cu regim  de retinere la sursa / venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenti.
Declaratia anuala privind impozitul pe reprezentante. 
Declaratia informativa privind veniturile din economii obtinute din Romania de persoanele fizice rezidente in state membre ale Uniunii Europene, tari terte si teritorii dependente sau asociate, formular 400.
 Sursa : avocatnet

Niciun comentariu: