Google Website Translator Gadget

miercuri, 6 martie 2013

Declaratii fiscale cu termen de depunere martie 2013

  •   11 martie se depune urmatoarea declaratie:
 
  Formularul 096 Declaratia de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care in cursul unui an calendaristic nu depasesc plafonul de scutire prevazut la art.152 din Codul fiscal.  
  Categorii de contribuabili: Persoanele impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din C.F., care nu au depasit plafonul de scutire si care doresc sa fie scoase din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA.
- C.F. art. 152 alin. (7) OPANAF 1768/2012
 
  •   15 martie se depun urmatoarele declaratii:
 Formularul (anexa nr. 3) Situatia livrarilor de tigarete in luna ... anul ... pentru luna precendenta. 
 
Categorii de contribuabili: Antrepozitarii autorizati, operatorii inregistrati/ destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de astfel de produse.
- HG 1620/2009 pct. 5^2 alin. (1)
 
Situatia eliberarilor pentru consum de țigarete/țigari și țigari de foi in luna ... anul... 
  Formularul (anexa 31^1)
 
Categorii de contribuabili: Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat
- HG 44/2004 Pct. 77^1 alin. (1)
 
Depunera Situatiei eliberarilor pentru consum de tutun fin taiat, destinat rularii in tigarete/alte tutunuri de fumat in luna ... anul ... 
Formularul (anexa 31^2)
 
Categorii de contribuabili: Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat
- HG 44/2004 Pct. 77^1 alin. (1)
 
Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse energetice pentru luna precendenta 
  Formularul (anexa nr. 35) 
 
Categorii de contribuabili: Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final
- C.F. art. 206^20 HG 1620/2009 pct. 82 alin. (22)
 
Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna  pentru luna precendenta 
ormularul (anexa nr. 35) 

Categorii de contibuabili: Operatorii economici care detin autorizatie de utilizator final.
(alcoolul etilic si a produse alcoolice)
- C.F.  art. 206^58 HG 1620/2009 pct. 111 alin. (25)
 
Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna precendenta. 
Formularul (anexa nr. 47) 
 
Categorii de contribuabili: Destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali pentru achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile
- C.F. art. 206^50
 
Depunerea Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal  de productie pentru luna precendenta. 
  Formularul (anexa nr. 48)
 
Categorii de contribuabili: Antrepozitarii autorizati pentru productie  produse accizabile, precum si terminalul petrolier cu iesire in port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operatiunile desfasurate in incinta acestuia
- C.F. art. 206^55 HG 44/04 pct. 109
 
Depunerea Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal  de depozitare pentru luna precendenta. 
  Formularul (anexa nr. 49)
 
Categorii de contribuabili: Antrepozitarii autorizati pentru depozitare  produse accizabile, precum si terminalul petrolier cu iesire in port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operatiunile desfasurate in incinta acestuia
- C.F. art. 206^55 HG 44/04 pct. 109
 
Depunerea jurnalelor privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/navigatie pentru luna precendenta.
  Formularul (anexa 52) 
 
Categorii de contribuabili: Antrepozitarii autorizati pentru productie/depozitare
- HG 1620/2009 pct. 113.1 alin. (11)
 
Depunerea jurnalelor privind achizitiile/  livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/ navigatie pentru luna precendenta.  
  Formularul (anexa 53)
 
Categorii de contribuabili: Antrepozitarii autorizati pentru depozitare
- HG 1620/2009 pct. 113.1 alin. (13)
 
Depunerea Evidentei achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna precendenta. 
  Formularul (anexa nr. 57) 
 
Categorii de contribuabili: Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcãrii
- C.F. art. 206^64 HG 1620/2009 pct. 117.2 alin. (9)
 
Depunerea  Declaratiei anuale de venit pentru asociatiile fara personalitate juridica.  
 Formularul 204  
Categorii de contribuabili: Asociatiile fara personalitate juridica, prin asociatul desemnat
- C.F. art.86 alin. (4) OPANAF 1913/2012

- asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice;
-asocierile constituite între persoane fizice şi persoane juridice române cu statut de microîntreprindere, potrivit Titlului IV^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, în cadrul cărora se realizează venituri din activităţi independente, inclusiv din activităţi adiacente, sau din activităţi agricole, pentru care venitul net se determină în sistem real;
- persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică (SPRL) constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii.
Modalitati de completare
Declaratia se completează pe hârtie în două exemplare.

 
  •   25 martie se depun urmatoarele declaratii:
 
Plata taxei anuale pentru autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc, aferenta trimestrului urmator. 
 
Categorii de contribuabili: Organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activitatii cazinourilor si jocurile tip slot-machine
- OUG 77/2009 Art. 14 alin. (2) lit. b) pct. (i), B
 
Plata taxelor aferente licentelor de organizare a jocurilor de noroc, precum si taxele anuale aferente autorizatiilor de exploatare a jocurilor de noroc, pentru jocuri loto si pariuri mutuale - pentru anul in curs.
 
Categorii de contribuabili: Compania Nationala "Loteria Romana" - S.A.
- OUG 77/2009 Art. 14 alin. (2) lit. c)
 
Efectuarea platilor anticipate privind impozitul pe venit aferente trim. I 2013.
 
Categorii de contribuabili: Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arendare, precum si venituri din activitati agricole conform C.F. art. 71
- C.F.art.82 alin. (3)
 
Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta.
 
Categorii de contribuabili: Platitorii de venituri din drepturi de prop. intelectuala; din contracte/ conventii civile si de agent; expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara; obt. de o pers. fizica dintr-o asociere cu o pers. juridica; din premii si jocuri de noroc; obt. de nerezidenti; din alte surse.
- C.F. art. 52 alin. (3) / art. 52^1 alin. (4) / art. 77 alin. (6) / art. 79 alin. (3) / art. 116 alin.(5)
 
Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate, aferenta trimestrului I.
 
Categorii de contribuabili: Contribuabilii prevazuti la art. 296^21 alin. (1) lit. a)—e)
- C.F. art. 296^24 alin. (4)
 
Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat. 
  Formularul 100 
 
Categorii de contribuabili: 
- lunar: Contribuabilii prevazuti in OPANAF 70/2012,  anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.1.
- alte termene: Contribuabilii prevazuti in OPANAF 70/2012,  anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.4
- OPANAF 70/2012
 
Definitivarea si plata  impozitului pe profit pe anul precedent. 
  Formularul (declaratia) 101
 
Categorii de contribuabili: Contribuabilii platitori de impozit pe profit, cu exceptia celor prevazuti la art. 34 alin. (5) lit. a) si b).
- OG 2/2012 art. II OPANAF 155/2012 
 
Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate.
  Formularul 112 
 
Categorii de contribuabili:
- pentru luna precedenta: - Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori, precum si entitatile asimilate angajatorului, care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente ; - Institutiile publice care calculeaza, retin, platesc si  suporta contributii sociale obligatorii in numele asiguratului (C.F. art. 296^19 HG 1397/2010)
- pentru trimestrul precedent: Contribuabilii prevazuti la art. 58 alin. (2) C.F. (C.F. art. 296^19 alin. (1^1))
 
Depunerea Declaratiei privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de persoane fizice care desfasoara activitate in Romania si de persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania  pentru luna precedenta.  
Formularul 224
 
Categorii de contribuabili: Persoanele fizice care obtin salarii din strainatate pentru activitati in Romania si persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania
- C.F.art.60 alin. (2) OMEF  2371/07
 
Depunerea Decontului de taxa pe valoarea adaugata. 
Formularul  (declaratia) 300 
 
Categorii de contribuabili: Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA conform art. 153 C.F. Lunar, trimestrial, semestrial, anual – dupa caz, (vezi instructiunile de completare din formular)
- C.F.art.156^2 alin. (1) OPANAF 1790/2012
 
Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adaugata  pentru luna precedenta. 
  Formularul  (declaratia)301
 
Categorii de contribuabili: Persoanele mentionate in  instructiunile de completare a formularului , pentru fiecare sectiune.
- C.F. art. 156^3 alin. (2) OPANAF 30/11
 
Depunerea Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata. 
Formularul (declaratia) 307 
 
Categorii de contribuabili: Persoanele impozabile, dupa caz,  mentionate in  instructiunile de completare a formularului
- HG 44/2004 pct. 53 alin. (7)
 
Depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) ‐ e) din Codul fiscal. 
Formularul  (declaratia) 311 
 
Categorii de contribuabili: Persoanele impozabile al caror cod de TVA a fost anulat conf. art. 153 alin. (9) lit. a) ‐ e) C.F. si care efectueaza in perioada in care nu au cod valid de TVA, livrari  si/sau achizitii /prestari de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA.
- C.F. art.156^3 alin. (10)
 
Depunerea Declaratiei recapitulative privind livrarile / achizitiile /prestarile intracomunitare de bunuri  pentru luna trecuta.   
Formularul  (declaratia) 390 VIES 
 
Categorii de contribuabili: Contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din C.F.
- C.F.art. 156^4 OPANAF 76/10
 
Depunerea Declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarata pentru depunerea decontului de TVA, prevazuta la art. 156^1 din C.F.) 
Formularul (declaratia) 394 
 
Categorii de contribuabili: - Pers. impozabile inreg. in scopuri de TVA in Romania, cf. art. 153 din C.F. obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) și alin. (7) din C.F., pt. operațiuni impozabile in Romania, cf. art. 126 alin. (1). - Pers. impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, cf. art. 153 din C.F., care realizeaza in Romania, de la pers. impozabile inreg. in scopuri deTVA in Romania, achiziții de bunuri sau servicii taxabile.
- OPANAF 3596/2011

Niciun comentariu: