Google Website Translator Gadget

vineri, 31 mai 2013

De maine se schimba tariful de risc pentru accidente si boli profesionale


Sursa :avocatnet.ro

HG nr. 225/2013 - modificarea si completarea Normelor metodologice de calcul al contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale

Hotararea Guvernului nr. 225/2013 pentru
modificarea si completarea Normelor metodologice de calcul al
 contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 144/2008 a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 275, din 16 mai 2013.
In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,
 Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Art. I. - Normele metodologice de calcul al contributiei
de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale,
aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 144/2008, publicata
 in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 124 din 18 februarie 2008,
cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 1, litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „e) perioada de referinta pentru stabilirea contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, datorata de angajator bugetului asigurarilor sociale de stat, este 2009-2011;”.


2. La articolul 1, dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins: „f) cazurile asigurate pentru care se calculeaza indicii de frecventa care stau la baza claselor de risc sunt accidentele de munca sau bolile profesionale definite si declarate in conformitate cu prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificarile ulterioare.”
3. La articolul 3, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „
Art. 3. -
(1) Clasele de risc se determina pe baza a 4 indici de frecventa, care reprezinta:
a) I1 - numarul de cazuri asigurate care au fost declarate accident de munca, raportat la 1.000 de salariati;
b) I2 - numarul cazurilor asigurate carora li s-a declarat accident de munca soldat cu invaliditate si/sau deces, raportat la 1.000 de salariati;
c) I3 - numarul cazurilor asigurate de boli profesionale, raportat la 1.000 de salariati;
d) I4 - numarul mediu anual al salariatilor care lucreaza in conditii de munca speciale si deosebite, raportat la 1.000 de salariati.”
4. Anexele nr. 1 si 4 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. II. - Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 alunii urmatoare publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Art. III. - Hotararea Guvernului nr. 144/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de calcul al contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 124 din 18 februarie 2008, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, se republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.
PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemneaza:
Ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice, Mariana Campeanu
Viceprim-ministru, ministrul finantelor publice, Daniel Chitoiu
Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea
Bucuresti, 30 aprilie 2013.
Nr. 225.

Fisiere le cu noile tarife, atasate:
Anexe 1
Anexe 2
Anexe 3
Anexe 4

Niciun comentariu: