Google Website Translator Gadget

vineri, 31 mai 2013

Despre concediul de odihna

Baza de calcul a concediului de odihna

 Codul muncii spune ,,Art. 150. - (1) Pentru perioada concediului de odihna salariatul beneficiaza de o indemnizatie de concediu, care nu poate fi mai mica decat salariul de baza, indemnizatiile si sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectiva, prevazute in contractul individual de munca.
(2) Indemnizatia de concediu de odihna reprezinta media zilnica a drepturilor salariale prevazute la alin. (1) din ultimele 3 luni anterioare celei in care este efectuat concediul, multiplicata cu numarul de zile de concediu.
(3) Indemnizatia de concediu de odihna se plateste de catre angajator cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de plecarea in concediu."
 Valoarea indemnizatiei acordate va fi cea mai favorabila dintre cele comparate.
Pentru salariatii incadrati cu fractiuni de norma, indemnizatia de concediu de odihna se calculeaza avandu-se in vedere veniturile cuvenite pentru fractiunea sau fractiunile de norma care se iau in calcul.
Pragul minimal al indemnizatiei se stabileste pe baza veniturilor salariale stabile :salariul de baza, indemnizatiile si sporurile cu caracter permanent.Adica in aceasta categorie intra si :
- salariile de merit;
- indemnizatiile de conducere;
- sporul de vechime;
- sporul pentru conditii grele de munca, penibile, periculoase sau nocive;
- sporul de izolare.
In baza de calcul, NU INTRA
- sporul aferent orelor suplimentare;
- sporul pentru munca desfasurata in timpul noptii
-premiile acordate de angajator
-diferentele de venituri realizate in plus sau in minus de salariati
Partile pot conveni ca in baza de calcul a indemnizatiei sa fie introduse si alte sume acordate aleator, intrucat prevederile Codului muncii au un caracter minimal in ceea ce priveste drepturile salariatilor. Partile nu vor putea negocia mai putin decat prevede art. 150 alin. (1) din Codul muncii.
Drepturile luate in calcul sunt cele convenite prin negociere colectiva sau individuala si nu pot fi mai mici decat salariul de baza, indemnizatiile si sporurile cu caracter permanent.
Stabilirea bazei de calcul prin fixarea criteriilor de alcatuire poate fi utila in cazul in care in lunile anterioare celei in care se efectueaza concediul de odihna salariatul s-a aflat in situatii care ii afecteaza nivelul si natura juridica a veniturilor, ca, de exemplu:
- concediul pentru incapacitate temporara de munca;
- concediul fara salariu;
- concediul pentru formare profesionala cu scoatere din productie pe durata caruia salariatul beneficiaza de o indemnizatie.


Niciun comentariu: