Google Website Translator Gadget

miercuri, 7 august 2013

Cont 267 ,,Creante imobilizate "

Acesta este un cont de activ care functioneaza conform regulior specifice :intrarile se inregistreaza in debit si iesirile in credit .prezinta sold debitor .
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenta creantelor imobilizate sub forma imprumuturilor acordate pe termen lung altor entitati, a altor creante imobilizate, cum sunt depozite, garantii si cautiuni depuse de entitate la terti, precum si a obligaţiunilor achizitionate cu ocazia emisiunilor de obligatiuni efectuate de terti, care urmează a fi detinute pe o perioadă mai mare de un an.


In debitul contului 267 "Creante imobilizate" se inregistreaza:
- valoarea imprumuturilor acordate si a veniturilor din dobanzile aferente creantelor imobilizate, precum si a garantiilor depuse la furnizori (269, 512, 531, 763);
- valoarea imprumuturilor acordate pe termen lung si a dobanzilor aferente pentru bunurile cedate in regim de leasing financiar (211, 212, 213, 214, 472);
- diferentele favorabile de curs valutar, aferente imprumuturilor acordate in valuta, rezultate din evaluarea acestora la cursul de la inchiderea exercitiului (765);

In creditul contului 267 "Creante imobilizate" se inregistreaza:
- valoarea creantelor imobilizate si a dobanzilor aferente, incasate, precum si a garantiilor restituite de furnizori (512, 531);
- diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente imprumuturilor acordate rezultate in urma incasarii creantelor sau evaluarii acestora la cursul de la inchiderea exercitiului (665);
-diferentele nefavorabile aferente creantelor exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora, la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (668).
- valoarea dobanzii facturate de locator in cazul leasingului financiar (411);
- valoarea pierderilor din creante imobilizate (663);
- valoarea avansului si a ratelor recunoscute la venituri pentru bunurile cedate in leasing financiar (658);
Subconturile aferente sunt:
-2671 “Sume datorate de entităţile afiliate”
-2672 “Dobânda aferentă sumelor datorate de entităţile afiliate”
-2673 “Creanţe legate de interesele de participare”
-2674 “Dobânda aferentă creanţelor legate de interesele de participare”
-2675 “Împrumuturi acordate pe termen lung”
-2676 “Dobânda aferentă împrumuturilor acordate pe termen lung”
-2678 “Alte creanţe imobilizate”
-2679 “Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate”

Niciun comentariu: