Google Website Translator Gadget

luni, 12 august 2013

Despre bilantul contabil

Bilantul contabil trebuie sa reflecte imaginea fidela a patrimoniului societatii pe perioda la care se refera. El se intocmeste  pe pe baza unor informatii financiare corecte si complete (reflectate in Registrele contabile si fiscale si in Balanta de verificare).
         Pentru aceasta Bilantul trebuie intocmit pe baza unor informatii financiare corecte si complete (reflectate in Registrele contabile si fiscale si in Balanta de verificare). Acestea trebuie corect si complet transferate in Raportarea semestriala / Situatiile financiare anuale.

      Nu uitati sa verificati fisele de cont ale conturilor cu miscare  in perioada de raportare si notele contabile .Aceasta pentru a revizui toate operatiunile inregistrate ,cu scopul verificarii incadrarii corecte in functia corecta a contului contabil si a naturii operatiei .
       Pentru a verifica corectitudinea transferului informatiilor in Raportarile semestriale / anuale formularul intelligent al  ANAF a introdus inca de la inceput anumite corelatii intre sumele raportate astfel incat sa permita utilizatorului sa-si corecteze erorile de raportare. Aceste corelatii se verifica in momentul efectuarii operatiei de "validare" a formularului si arata erorile de raportare pe formular si pe rand.
        Reamintesc cine are obligatia depunerii raportarilor contabile la iunie 2013 la unitatile teritoriale ale MFP, in format hartie si in format electronic(fisier .pdf la care este atasat un fisier .xml.) sau numai in forma electronica pe portalul www. e-guvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica extinsa. :

- operatorii economici carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare si care in exercitiul financiar precedent (31.12.2012) au inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei;

- operatorilor economici carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrului Finantelor Publice nr. 1.286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, si care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei;

- entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si care verifica incadrarea in criteriul prevazut mai sus pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare anuale, respectiv a balantei de verificare incheiate la finele exercitiu financiar precedent.

- subunitatile deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European, indiferent de exercitiul financiar ales, in conditiile legii;

CIFRA DE AFACERI NETA se calculeaza prin insumarea, din balanta contabila, a rulajelor conturilor :
- 701 ”Venituri din vanzarea produselor finite” ;
- 702 ”Venituri din vanzarea semifabricatelor”;
- 703 ”Venituri din vanzarea produselor reziduale”;
- 704 ”Venituri din servicii prestate” ;
- 705 ”Venituri din studii si cercetari” ;
- 706 ”Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii” ;
- 707 ”Venituri din vanzarea marfurilor”;
- 708 ”Venituri din activitati diverse”
Din care se scade rulajul contului 709 ”Reduceri comerciale acordate”.Niciun comentariu: