Google Website Translator Gadget

miercuri, 7 august 2013

Un nou formular .Formularul 630 pentru contributia la sanatate

In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 485/2.08.2013, a fost publicat Ordinul Presedintelui Agentiei Nationale de administrare Fiscala  nr. 938/2013 pentru aprobarea formularului 630 „Decizie de impunere anuala pentru stabilirea contributiei de asigurari sociale de sanatate" precum si anexa Situatie privind stabilirea contributiei lunare de asigurari sociale de sanatate”.
Acestea se emit de organul fiscal competent si se utilizeaza pentru regularizarea sumelor reprezentand contributia de asigurari sociale de sanatate, datorate cu titlu de plati anticipate, precum si pentru  stabilirea contributiei de asigurari sociale de sanatate in situatia in care nu s-au stabilit plati anticipate, potrivit legii, incepand cu anul fiscal 2012.

Acest formular se emite pentru contribuabilii care realizeaza venituri din: activitati independente; drepturi de proprietate intelectuala; activitati agricole; venituri in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din activitati independente prevazute la art. 52 alin. (1) lit. b) - d) din Codul Fiscal (venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului Civil, precum si a contractelor de agent;  venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;  veniturile obtinute de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil, potrivit Titlului IV^1, care nu genereaza o persoana juridica); asocierile fara personalitate juridica prevazute la art. 13 lit. e);  cedarea folosintei bunurilor; investitii; premii si castiguri din jocuri de noroc;  alte surse.

Sursa: DGFP Valcea

Niciun comentariu: