Google Website Translator Gadget

miercuri, 4 septembrie 2013

Declaratia de mediu

Declaratia de mediu este reglementata OUG nr. 196/2005 care a fost modificata recent de OG 31/2013.Conform legii,sunt obligate sa depuna declaratiile pentru mediu urmatoarele persoane juridice si persoane fizice care:
  • vand deseuri metalice feroase si neferoase
  • introduc pe piata nationala ambalaje de desfacere si bunuri ambalate
  • afecteaza mediul
  • utilizeaza noi terenuri pentru depozitarea deseurilor valorificabile
  • introduc pe piata nationala substante periculoase pentru mediu
  • vand lemn
  • introduc pe piata nationala pungi si sacose pentru cumparaturi, obtinute din resurse neregenerabile
  • introduc pe piata anvelope noi si uzate
  • achita timbrul de mediu pentru autovehicule.
 Totodata, OG 31/2013 stabileste ca, de la 1 ianuarie 2014, si cei care inchiriaza ambalaje devin contribuabili la Fondul de mediu
Contribuabilii  sunt obligati sa declare lunar contributiile si taxele datorate pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare celei in care s-a desfasurat activitatea.


Declaratia privind obligatiile la Fondul pentru mediu se depune pe hartie sau se transmite in format electronic la AFM. Pentru declararea unei obligatii de plata, pentru aceeasi perioada de raportare, nu se utilizeaza simultan mai multe metode de depunere a declaratiilor fiscale.
In perioadele fara activitate, se mentine obligatia este de a depune lunar declaratiile de constituire privind obligatiile de plata la veniturile Fondului pentru mediu cu valoarea contributiilor zero.


Niciun comentariu: