Google Website Translator Gadget

joi, 19 septembrie 2013

Firmele beneficiare de finantari nerambursabile,inlesniri la plata datoriilor catre stat

 Ordinul nr. 1520/2013 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2013, privind reglementarea unor masuri fiscale a fost publicat in n Monitorul Oficial nr. 583 din 13 septembrie 2013 .
Actul normativ mentionat prevede inlesniri la plata pentru anumite categorii de firme :
a) beneficiari ai finantarii nerambursabile, pentru obligatiile datorate de acestia;
b) partenerii beneficiarilor prevazuti la lit. a) potrivit acordului de parteneriat, anexa la contractul de finantare, pentru obligatiile datorate de acestia.
       
 Acestea vor beneficia de inlesniri la plata datoriilor bugetare,acordate de organul fiscal competent in baza unei cereri si se refera la :
a) amanarea la plata a obligatiilor fiscale principale, precum si a obligatiilor fiscale accesorii in situatia in care contribuabilii au de incasat sume certe, lichide si exigibile de la autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene in baza contractelor de finantare incheiate cu acestea, denumite in continuare autoritatile competente;

b) anularea obligatiilor fiscale accesorii prevazute la lit. a), in situatia in care contribuabilul a renuntat la dreptul de a percepe ori de a incasa dobanzi, penalitati sau accesorii de orice natura aferente creantelor de incasat de la autoritatile competente, iar amanarea la plata a fost finalizata;

c) scutirea la plata a obligatiilor fiscale accesorii aferente obligatiilor fiscale principale scadente pentru perioada cuprinsa intre data la care trebuia efectuata plata de catre autoritatea competenta potrivit termenelor stabilite in contractul de finantare ca urmare a unei cereri de rambursare si data efectuarii platii, in cazul contribuabililor care au incasat dupa termenul contractual sume aferente cererilor de rambursare autorizate la plata inainte de data de 3 iunie 2013, daca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. V alin. (20) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor masuri fiscale, denumita in continuare ordonanta de urgenta;

d) amanarea la plata, in vederea scutirii, a obligatiilor fiscale accesorii aferente obligatiilor fiscale principale scadente dupa data depunerii cererii de rambursare la autoritatea competenta, in cazul contribuabililor care au de incasat sume ca urmare a unei cereri de rambursare cu termenul de plata depasit, daca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. V alin. (21) din ordonanta de urgenta.

(2) Prin sume certe, lichide si exigibile de incasat de la autoritatile competente se intelege sumele autorizate la plata aferente cererilor de rambursare depuse de beneficiar.

(3) Prin autoritati competente in sensul prezentului ordin se intelege autoritatile de management si/sau organismele intermediare, dupa caz.
Ordinul integral poate fi consultat clic
Pentru a beneficia de aceasta facilitate, trebuie parcurs un traseu birocratic care include obtinerea mai multor documente de la autoritatile de management si de la Fisc, printre care se numara si certificatul de atestare fiscala eliberat pentru acordarea amanarii la plata.
clic mai jos
Certificat de atestare fiscala
Certificat de atestare fiscala pentru contribuabilii care au infiintate sedii secundare


Niciun comentariu: