Google Website Translator Gadget

vineri, 6 decembrie 2013

Formulare în domeniul securităţii sociale când vă deplasaţi în altă ţară din UE.

Formularul A1 fost 101. Atestat privind legislaţia aplicabilă -  confirmă faptul că vă achitaţi contribuţiile sociale în altă ţară din UE, dacă sunteţi detaşat sau lucraţi în mai multe ţări în acelaşi timp. Pentru a afla ce autoritate vă poate elibera acest formular, contactaţi biroul naţional de legătură pentru lucrătorii detaşaţi.

Formular S 1 fost E 106,  E 109  şi  E 121- Certificat care vă atestă dreptul la asistenţă medicală în ţara în care locuiţi, atunci când aceasta nu coincide cu ţara în care sunteţi asigurat. Necesar pentru lucrători transfrontalieri, pensionari, funcţionari publici şi membrii de familie aflaţi în întreţinerea acestora.Este emis de Casa de asigurări de sănătate.Depuneţi formularul la orice casă de asigurări de sănătate din ţara în care locuiţi.


Formular S 2 fost E 112- Autorizaţie care vă permite accesul la servicii medicale planificate în alte ţări din UE sau AELS. Veţi avea dreptul la acelaşi tratament ca şi rezidenţii ţării respective - uneori, aceasta poate însemna că va trebui să plătiţi pe loc un procent din costuri.Este emis de Casa de asigurari de Sanatate . Depuneţi formularul la casa de asigurări de sănătate din ţara în care doriţi să beneficiaţi de servicii medicale planificate.

Formular S 3-Certificat care vă atestă dreptul la asistenţă medicală în fosta ţară în care aţi lucrat. Util pentru lucrătorii transfrontalieri care nu mai sunt afiliaţi la sistemul de asigurări de sănătate din fosta ţară în care au lucrat.Este emis de Casa de asigurari de Sanatate . Depuneţi formularul la casa de asigurări de sănătate din ţara în care aţi muncit ca lucrător transfrontalier. 

Formular U1 fost E 301 Atestat privind perioadele de cotizare care trebuie luate în calcul pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj.Emis de de serviciul public de ocupare a forţei de muncă sau de instituția de securitate socială competentă din țara/țările în care ați lucrat ultima dată.Depuneţi formularul la oficiul naţional de ocupare a forţei de muncă din ţara în care doriţi să primiţi indemnizaţia de şomaj.

Formular U2 fost E 303  Autorizaţie care vă permite să primiţi în continuare indemnizaţia de şomaj în timp ce vă căutaţi un loc de muncă în altă ţară. Este emis de serviciul public de ocupare a forţei de muncă sau de instituția de securitate socială competentă din țara în care ați rămas șomer.Depuneţi formularul la oficiul naţional de ocupare a forţei de muncă din ţara în care vă căutaţi un loc de muncă.


Formular U3 Formular care enumeră circumstanţele care ar putea afecta dreptul la prestaţii de şomaj. Acesta îi permite oficiului de ocupare a forţei de muncă din ţara care vă plăteşte indemnizaţia să afle ce schimbări ale situaţiei dumneavoastră pot necesita revizuirea .Eliberat de Oficiul naţional de ocupare a forţei de muncă din ţara în care vă căutaţi un loc de muncă, în baza formularului U2.


Formular  DA1  (fost:  E 123) Formular care vă dă dreptul la servicii medicale în condiţii speciale, aplicabile doar accidentelor la locul de muncă şi bolilor ocupaţionale, în altă ţară din UE.Emis de Casa de asigurări de sănătate.Depuneţi formularul la casa de asigurări de sănătate din ţara în care locuiţi.

Formular P 1  Rezumat reunind deciziile de pensionare emise de diferite instituţii din ţările UE în care aţi solicitat pensii pentru limită de vârstă, pensii de urmaş sau pensii de invaliditate. Casa de pensii la care aţi depus prima cerere de pensionare  va emite formularul după ce va primi detaliile deciziilor luate de diferitele autorităţi care v-au analizat cererea.

Mai multe lucruri utile privind munca in UE  aici 

Niciun comentariu: