Google Website Translator Gadget

luni, 30 decembrie 2013

Sunt cazuri in care declaratia 112 se depune de catre salariati .

            OG nr. 8/2013 prevede ca ,in cazul in care angajatorii nu depun declaratia unica si nu achita contributiile sociale, salariatii sunt obligati sa faca acest lucru lunar, direct sau printr-un reprezentant fiscal sau imputernicit. Salariatii sunt obligati ca sa achite contributiile  individuate ce le revin conform salariului brut negociat , nu si contributiile ce le revin angajatorilor .
Sunt obligate sa depuna declaratia unica si sa plateasca contributiile obligatorii, atat cele individuale, cat si cele ale angajatorului:
  • persoanele fizice rezidente sau nerezidente care obtin venituri din salarii de la angajatori straini din state terte care nu au incheiate cu Romania acorduri sau conventii in domeniul securitatii sociale;
  • persoanele fizice care obtin venituri de la un angajator nerezident, care nu are sediu social sau reprezentanta in Romania.

        Depunerea declaratiei unice si plata contributiile se face de catre acesti angajati, numai daca exista un acord incheiat in acest sens cu angajatorul, iar acordul este inregistrat la organul fiscal competent. Daca nu exista acest acord , obligatia privind achitarea contributiilor sociale datorate de angajator, retinerea si virarea contributiilor sociale individuale, precum si depunerea declaratiei 112 revine angajatorului nerezident.

Niciun comentariu: