Google Website Translator Gadget

vineri, 12 septembrie 2014

Despre nota de contabilitate

        Exista operatiuni in contabilitate care nu au documente justificative.De exemplu :stornari, repartizare profit, constituire provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare etc  Conform OMFP 3512/2008,documentul justificativ pentru ele este NOTA CONTABILA (cod 14-6-2/A). Pe baza notei  se inregistraza in contabilitatea sintetica si analitica .Nota de contabilitate se intocmeste pe baza  notei justificative sau notei de calcul, dupa caz
       Nota contabila se intocmeste intr-un singur exeplar ,de catre departamentul financia-contabil care si arhiveaza, si are ca elemente obligatorii :
– denumirea, numarul si data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;
– denumirea unitătii;
– explicatii; simbolul contului debitor/creditor; suma;
– semnaturi: intocmit, verificat.

Niciun comentariu: