Google Website Translator Gadget

joi, 4 iunie 2015

Cont 215 Investitii imobiliare

        Este un cont nou,introdus prin Ordinul 1802/2014.,prin care se tine evidenta investitiilor imobiliare (terenuri ,cladiri sau parti din cladiri ,detinute de propietari pentru a obtine venituri din chirii sau pentru cresterea capitalului ). Din 1 ianuarie 2015 se face distinctia clara intre cladirile,terenurile,detinute in proprietate pentru a fi folosite in producerea sau furnizarea de bunuri sau servicii sau in scopuri administrative ori pentru a fi vandute pe parcursul desfasurarii normale a activitatii. si INVESTITIA IMOBILIARA .
      Cand aplica pentru prima data aceste  reglementari, firmele stabilesc, pe baza politicilor contabile si a rationamentului profesional, care dintre proprietatile imobiliare detinute indeplinesc conditiile pentru a fi incadrate la investitii imobiliare.
        Investitiile imobiliare fac parte din categoria imobilizarilor corporale ale activului patrimonial (citeste aici)In debitul contului 215 “Investitii imobiliare” se inregistreaza:

– valoarea investitiilor imobiliare achizitionate, realizate din productie proprie, primite ca aport la capitalul social (404, 235, 456);
– valoarea investitiilor imobiliare primite cu titlu gratuit (475);
– valoarea investitiilor imobiliare achizitionate de la entitati afiliate sau de la entitati asociate si entitati controlate in comun (451, 453);
– costurile estimate initial cu dezafectarea investitiilor imobiliare si alte actiuni similare legate de acestea (151);
– cresterea fata de valoarea contabila neta, rezultata din reevaluarea investitiilor imobiliare, daca nu a existat o descrestere anterioara recunoscuta ca o cheltuiala aferenta investitiilor imobiliare reevaluate (105);
– cresterea fata de valoarea contabila neta, rezultata din reevaluarea investitiilor imobiliare, recunoscuta ca venit care sa compenseze cheltuiala cu descresterea, recunoscuta anterior la acel activ (755);
– valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi la proprietatile primite cu chirie si restituite proprietarului (281).

In creditul contului 215 “Investitii imobiliare” se inregistreaza:
– valoarea neamortizata a investitiilor imobiliare scoase din evidenta (658);
– amortizarea investitiilor imobiliare scoase din evidenta (281);
– descresterile fata de valoarea contabila neta, rezultate din reevaluarea investitiilor imobiliare, in limita soldului creditor al rezervei din reevaluare (105);
– valoarea descresterii rezultate din reevaluarea investitiilor imobiliare, recunoscuta ca o cheltuiala cu intreaga valoare a deprecierii, atunci cand in rezerva din reevaluare nu este inregistrata o suma referitoare la acel activ (655);
– valoarea amortizarii investitiilor imobiliare, eliminata cu ocazia reevaluarii din valoarea contabila bruta a acestora (281).

      Soldul debitor al  contului reprezinta valoarea investitiilor imobiliare existente.Contul 215 este de activ
       Investitiile imobiliare dobandite cu titlu gratuit  se inregistreaza la valoarea justa ,iar cele cu titlu oneros,sunt avaluate la cost de achizitie .De aceea ,se utilizeaza conturile :
2151. Investitii imobiliare evaluate la valoarea justa (A)
2152. Investitii imobiliare evaluate la cost (A)
Pentru amortizare :
2815. Amortizarea investitiilor imobiliare evaluate la cost (P) (pentru amortizarea
investitiilor imobiliare evaluate la cost )

Niciun comentariu: