Google Website Translator Gadget

marți, 17 iunie 2014

Despre contabilitatea tertilor,pe scurt

        Contabilitatea tertilor tine evidenta datoriilor si creantelor unitatii patrimoniale ,in relatia ei cu clientii,furnizorii ,personalul,asigurarile sociale,bugetul statului,asociatii,actionarii,debitori si creditori diversi ,alte peersoane fizice sau juridice . Acest tip de contabilitate ,reprezinta,de fapt ,CLSA 4 a planului de conturi general .
   
    Creantele si datoriile se inregistreaza in contabilitate la valoarea lor nominala, in moneda nationala .In cazul in care acestea sunt in devize (valuta),inregistrarea lor in contabilitate se face in lei, la cursul de schimb comunicat de BNR,la data efectuarii operatiilor .Diferenta de curs valutar,aparuta de la data inregistrarii si data platii sau incasarii acestora, se inregistreaza in conturile de venituri financiare sau cheltuieli financiare specifice, dupa caz .(conform prevederilor art 76 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991) .  Operatiunile care nu pot fi inregistrate direct in conturile corespunzatoare, pentru care sint necesare clarificari ulterioare, se inregistreaza, provizoriu, intr-un cont distinct. Sumele inregistrate in acest cont trebuie clarificate de catre unitatea patrimoniala intr-un termen cit mai scurt, dar nu mai tirziu de incheierea exercitiului financiar. 
        La incheierea exercitiului financiar, diferentele de curs valutar, fata de data inregistrarii in contabilitate a creantelor si datoriilor, se inregistreaza in conturile de diferente de conversie, de activ (nefavorabile) sau de pasiv (favorabile), dupa caz, si se reiau la deschiderea exercitiului financiar urmator, neadmitindu-se compensari intre acestea. Pentru diferentele de conversie nefavorabile se constituie provizioane pentru deprecierea creantelor. 
       Pentru deprecierea creantelor constatate,de regula,cu ocazia inventarierii de la sfarsitul exercitiului financiar,se contituie rrovizioane pe seama cheltuielilor, care se regularizeaza in conditiile prevazute la pct. 60 si 73 din Regulamentul mentionat .
     Evidenta operatiunilor ce fac obiectul contabilitatii tertilor se tine pe conturi analitice corespunzatoare felului acestora ,precum si pe fiecare tert in parte .

In planul de conturi ,contabilitatea tertilor foloseste :
1.Grupa 40 Furnizori si conturi asimilate ( conturile  401,403,404,405,408,409)
2.Grupa 41 Clienti conturi asimilate(conturile:4111,413,416,418,419)
3.Grupa 42.Personal si conturi asimilate (conturile:421,423,424,425,426,427,428)
4.Grupa 43.Asigurati sociale,protectie sociala si conturi asimilate,compusa din conturile:431,437,438
5.Grupa 44.Bugetul statului ,fonduri speciale si conturi asimilate compusa din conturile : 441,442 (TVA-4423,4424,4426,4427,4428),444,445,446,447,4448
6.Grupa 45 Grup si asociatii (conturile 451,455,456,457,458)
7.Grupa 46 Debitori si creditori diversi (conturile 461,462,463)
8.Grupa 47.Conturi de regularizare si asimilate (conturile 471,472,473,476,477)
9.Grupa 48.Decontari in cadrul unitatii (conturile 481,482)
10.Grupa 49.Provizioane pentru deprecierea creantelor (conturile:491,495,496)

 *Provizioane= sunt simple conventii contabile, care impiedica distribuirea catre actionari a anumitor sume din profitul intreprinderii. Sunt instrumente contabile de corelare a inregistrarilor scriptice cu realitatea economica faptica,prin :
-reglarea valorii activelor si pasivelor inregistrate in patrimoniu la costul istoric si aducerea lor la valoarea de utilitate, de piata sau de realizare, valoarea justa in prezent;
-anticiparea anumitor riscuri si cheltuieli pentru perioada curenta si reflectarea lor in situatiile financiare ale acestei perioade chiar daca manifestarea lor ca fluxuri financiare va avea loc numai intr-o perioada urmatoare.Ele nu trebuie considerate ca fiind „provizii“ financiare,depozitate in fonduri financiare .
    

Niciun comentariu: