Google Website Translator Gadget

marți, 5 ianuarie 2016

Plafoane fiscale actualizate la 2016 (in functie de cursul la 31.12.2015)

Sursa articolului contzilla.ro
Cursul valutar publicat de BNR la 31.12.2015 este : 4,5245 .
Cursul valutar EUR  valabil la 31.12.2015 (publicat in 30.12.2015) este : 4,5285.
1.Plafonul pentru incadrarea la microintreprinderi – cifra de afaceri sub 100.000 eur (cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în EUR este cel de la închiderea exerciţiului financiar precedent –la 31.12.2015 a fost de 4,5245  prin urmare plafonul este 452.450 lei.
2. Plafon pentru care ai obligatia de a te inregistra ca platitor de tva : cifra de afaceri : 65.000 eur.(220.000 lei)
3. Plafonul pentru a trece de la tva la incasare la tva normal – cifra de afaceri : 2.250.000 lei.
4. Nu sunt considerate operaţiuni impozabile în România achiziţiile intracomunitare de bunuri care îndeplinesc printre altele si condiţia ca valoarea totală a acestor achiziţii intracomunitare nu depăşeşte pe parcursul anului calendaristic curent sau nu a depăşit pe parcursul anului calendaristic anterior plafonul de 10.000 EUR (34.000 lei la cursul valutar de schimb comunicat de Banca Nationaa a Romaniei la data aderării).
5. Plafonul pentru trecerea de la platitor trimestrial de tva la platitor lunar este cifra de afaceri de 100.000 eur(contravaloarea  in lei se determină pe baza cursului de schimb comunicat de BNR valabil pentru data de 31 decembrie a anului  2015 respectiv 4,5285 ). Astfel plafonul la 2015 este de 452.850  lei.
6. Contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit și care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, începând cu anul fiscal următor, au obligația determinării venitului net anual în sistem real (respectiv 4,4450 lei/eur  444.500 lei.)
7. Pentru vânzări la distanţă, plafonul de la art. 275 alin. (2) lit. b) din CF 2016 este de 35.000 eur , stabilit  pe baza cursului valutar de schimb comunicat de BNR la data aderării şi se rotunjeşte la cifra miilor ,adica 118.000 lei

Niciun comentariu: