Google Website Translator Gadget

miercuri, 27 ianuarie 2016

Sanctiuni privind Revisal

a) netransmiterea registrului cu următoarele elemente ale contractului individual de muncă (elementele de identificare a tuturor salariaţilor: numele, prenumele, codul numeric personal - CNP, cetăţenia şi ţară de provenienţă - Uniunea Europeană - UE, non-UE, Spaţiul Economic European - SEE; data angajării; perioada detaşării şi denumirea angajatorului la care se face detaşarea; funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării Ocupaţiilor din România (COR) sau altor acte normative; tipul contractului individual de muncă; durata normală a timpului de muncă şi repartizarea acestuia; salariul, sporurile şi cuantumul acestora, cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de către salariatul în cauză constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 10.000 lei pentru fiecare persoană primită la muncă fără transmiterea la inspectoratul teritorial de muncă a registrului completat cu toate elementele contractului individual de muncă, fără că amenda totală cumulată să depăşească suma de 50.000 lei;
b) refuzul de a pune la dispoziţie inspectorului de muncă registrul în format electronic, precum şi dosarul personal al salariaţilor constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei;
c) necompletarea elementelor contractului individual de muncă în ordinea angajării conform art. 3, respectiv netransmiterea registrului în termenele prevăzute la art. 4 din HG 500/2011 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei;
d) completarea registrului de către alte persoane decât cele prevăzute la art. 2 alin. (5) sau alin. (6) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.500 lei la 5.000 lei;
e) completarea registrului cu date eronate sau incomplete constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.500 lei la 5.000 lei;
f) alterarea sau ştergerea datelor din registru, precum şi intervenţia neautorizată asupra aplicaţiei informatice a registrului constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.500 lei la 5.000 lei;
g) nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (8) privind informarea inspectoratelor teritoriale de muncă cu privire la prestatorii de servicii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;
h) refuzul angajatorului de a elibera copii după documentele prevăzute la art. 8 alin. (3), solicitate de către salariat constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei;
i) nerespectarea dispoziţiei potrivit căreia prestatorii prevăzuţi la alin. (6) nu pot subcontracta, la rândul lor, serviciile de completare şi transmitere a registrului încredinţate de angajator, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.500 lei la 5.000 lei;
j) nerespectarea prevederii potrivit căreia registrul se păstrează în formă electronică la sediul angajatorului şi, după caz, la sediul sucursalei, agenţiei, reprezentanţei sau al altor asemenea unităţi fără personalitate juridică, care au delegată competenţa înfiinţării registrului, constituie contraventire şi se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei.
        Achitarea acestor amenzi ,în cel mult 48 de ore,reduce la jumătate cuantumul amenzii minime >

Niciun comentariu: