Google Website Translator Gadget

vineri, 5 februarie 2016

Obligatii declarative ale platitorilor de venituri cu retinere la sursa

Codul fiscal prevede ,la art 132, ca :
,,(1) Platitorii de venituri, cu regim de retinere la sursa a impozitelor, sunt obligati sa calculeze, sa retina, sa plateasca si sa declare impozitul retinut la sursa, pana la termenul de plata a acestuia inclusiv, cu exceptiile prevazute in prezentul titlu.

(2) Platitorii de venituri, cu regim de retinere la sursa a impozitelor, au obligatia sa depuna o declaratie privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat.

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), platitorii de venituri din salarii si asimilate salariilor au obligatia sa depuna o declaratie privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, pana la termenul prevazut la alin. (1)."

Pentru veniturile realizate în anul fiscal 2015, obligaţiile fiscale sunt cele în vigoare la data realizării venitului.

Asadar ,pentru anul 2015 ,platitorii de venituri din salarii si asimilate salariilor au obligatia depunerii Formularului 205 - "Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit” pana la data de 29 februarie 2016, inclusiv. Acestia,nu vor mai avea obligatia depunerii formularului 205 pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor realizate de angajati incepand cu 1 ianuarie 2016.
Cand constata erori la declaratia depusa initial,platitorul trebuie sa depuna o declaratie rectificativa ce va cuprinde numai pozitiile declarate eronat sau care au fost omise in declaratia initiala.Rectificarea poate fi facuta ori de cate ori este necesar .

Descarcati declaratia 205 ,PDF inteligent,la zi de aici

Prin OPANAF 3605/2015 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 52/2012 s-a stabilit ca  formularul se dupune pentru urmatoarele categorii de venituri :
a) venituri din drepturi de proprietate intelectuala;
b) venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agent;
c) venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;
d) venituri din activitati independente realizate intr-o forma de asociere cu o persoana juridica, microintreprindere;
e) venituri sub forma castigurilor din operatiuni de vanzare- cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si din orice alte operatiuni similare;
f) venituri obtinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deseurilor din patrimoniul afacerii;
g) castiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise;
h) venituri din salarii;
i) venituri din dividende;
j) venituri din dobanzi;
k) castiguri din transferul valorilor mobiliare in cazul societatilor inchise si al partilor sociale;
l) venituri din lichidarea persoanei juridice;
m) venituri din premii;
n) venituri din jocuri de noroc;
o) venituri din pensii;
p) venituri din arendare;
q) venituri din alte surse.

Niciun comentariu: