Google Website Translator Gadget

miercuri, 3 februarie 2016

Inregistrarea in evidenta fiscala a persoanelor fizice care nu realizeaza venituri

        Art 180 din Codul fiscal se refera la persoanela fizice care nu realizeaza venituri ( din activitati independente,activitati agricole, silvicultura, piscicultura, din asocierea cu o persoana juridica, contribuabil potrivit titlului II sau III, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125 alin. (7) - (9),din cedarea bunurilor,investitii si din alte surse ) sau persoanele  care  nu au calitatea de coasigurat  sau care  nu sunt exceptate de la plata contributiei . Acest articol prevede obligatia solicitarii inregistrarii la organul fiscal competent ,aflat in raza de domiciliu .Declararea contributiei 

        In termen de 15 zile, de la data la care o persoana fizica se incadreaza in categoria mentionata mai sus ,trebuie depusa o declaratie -tip, in vederea stabilirii obligatiilor de plata .Pe baza declaratiei  (formular 604 ) se emite anual ,decizia de impunere .
Declaratia se depune, pe suport hartie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
Descarca formular 604 de aici
      
Calculul contributiei:

        Contriburia  se calculeaza prin aplicarea cotei individuale de contributie asupra bazei de calcul reprezentand valoarea salariului minim brut pe tara  .Contributia individuala este in cota de 5,5%.Salariul minim brut pe tara este de 1050 lei . Din moment ce contributia se plateste trimestrial (pana la 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie si 25 decembrie), asta inseamna 173,25 lei pentru o perioada de trei luni.
       Pentru persoanele fizice care nu au realizat venituri pe o perioada mai mare de 6 luni si nu au efectuat plata contributiei lunare pentru aceasta perioada, contributia datorata pentru luna in care solicita inregistrarea se calculeaza prin aplicarea cotei individuale asupra unui cuantum de 7 ori salariul minim brut pe tara .
        
Plata contributiei ;

-se face trimestrial ,pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.
-pentru persoanele fizice  care nu au realizat venituri pe o perioada mai mare de 6 luni si nu au efectuat plata contributiei lunare pentru aceasta perioada,plata contributiei de asigurari sociale de sanatate se face in termen de 30 de zile, de la data comunicarii deciziei de impunere.

 NU SUNT OBLIGATI sa depuna aceasta declaratie :

-sotul sau sotia si parintii fara venituri  care se afla in intretinerea unei persoane asigurate

- tinerii cu varsta de pana la 26 de ani,daca sunt elevi inclusiv absolventii de liceu, pana la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenicii sau studentii, precum si persoanele care urmeaza modulul instruirii individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldati sau gradati profesionisti.

-tinerii cu varsta de pana la 26 de ani care provin din sistemul de protectie a copilului,,daca nu realizeaza venituri impozabile

-persoanele ale caror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistratilor care au fost inlaturati din justitie pentru considerente politice in perioada anilor 1945 - 1989, cu modificarile ulterioare, prin Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Legea nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950 - 1961, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea recunostintei pentru victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 si pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru drepturile banesti acordate de aceste legi;

-  persoanele cu handicap, pentru veniturile obtinute in baza Legii nr. 448/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

-bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii, pana la vindecarea respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri asupra carora se datoreaza contributia;

- femeile insarcinate si lauzele, daca nu realizeaza venituri asupra carora se datoreaza contributia sau daca nivelul lunar al acestora este sub valoarea salariului de baza minim brut pe tara.

Informatiile privind aceste categorii exceptate, evidenta lor e transmisa de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate ,catre A.N.A.F

Pentru scoaterea din evidenta se depune Cerere de incetare a calitatii de persoana fizica fara venituri - formularul 605. Descarcati de aici

Niciun comentariu: