Google Website Translator Gadget

miercuri, 17 februarie 2016

Preturile de transfer,pe scurt

   Preturile de transfer sunt preturile la care se deruleaza tranzactiile intre companiile care sunt parti ale aceluiasi grup (parti afiliate). Acestea se refera la cadrul legislativ prin care statele se asigura ca profitul obtinut din transferul intra-grup al bunurilor/ serviciilor/ drepturilor de proprietate intelectuala este inregistrat si impozitat acolo unde este obtinut.
Preturile de transfer sunt o parghie importanta prin care grupurile,mari contribuabili,pot creste profiturile in jurisdictiile cu fiscalitate redusa si le pot scadea in zonele cu fiscalitate ridicata (erodare a bazei de impozitare si mutare a profiturilor”).In engleza  engleza, ,,base erosion and profit shifting."
Fiecare grup trebuie sa intocmeasca dosarul preturilor de transfer pentru justificarea cuantumului preturilor tranzactiilor cu persoanele afiliate si ca sa demonstreze respectarea pretului pietei,conform art 11 alin 4 din  Codul fiscal Dupa analiza dosarului,inspectorul fiscal poate ajusta preturile de transfer practicate de contribuabil .Aceasta ajustare are exclusiv un scop fiscal si nu afecteaza situatiile financiare ale partilor afiliate .

Art 11 alin 4 prevede ca ,,la stabilirea valorii de piata a tranzactiilor desfasurate intre persoane afiliate se foloseste metoda cea mai adecvata dintre urmatoarele:
a) metoda compararii preturilor;
b) metoda cost plus;
c) metoda pretului de revanzare;
d) metoda marjei nete;
e) metoda impartirii profitului;
f) orice alta metoda recunoscuta in Liniile directoare privind preturile de transfer emise de catre Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica pentru societatile multinationale si administratiile fiscale, cu amendamentele/modificarile si completarile ulterioare.

In aplicarea prezentului alineat se utilizeaza prevederile din Liniile directoare privind preturile de transfer emise de catre Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica pentru societatile multinationale si administratiile fiscale, cu amendamentele/modificarile si completarile ulterioare."  Prevederile alin. (1) - (4) se aplica in scopul stabilirii impozitelor directe.
Fiecare metoda este detaliata in normele metodologice ale codului fiscal 
Dosarul preturilor de transfer se intocmeste si se prezinta doar la solicitarea organului fiscal, in cadrul unei actiuni de inspectie fiscala,in termenul de  30 si 60 de zile calendaristice, cu posibilitatea prelungirii o singura data, la solicitarea scrisa a contribuabililor/platitorilor, 
ANAF Cluj a venit cu precizari privind O.PA.N.A.F nr.442/2016 .Cititi aici

Niciun comentariu: