Google Website Translator Gadget

joi, 5 iunie 2014

Contul 512 - "Conturi curente la banci"

        Este un cont sintetic de gradul 1 ,defalcat in  conturi sintetice de gradul 2 astfel:
Contul 5121 - "Conturi curente la banci in lei"
Contul 5124 - "Conturi curente la banci in valuta"
Contul 5125 “Sume în curs de decontare”
        Prin acest cont BIFUNCTIONAL  se tine evidenta disponibilitatilor in lei si valuta aflate in conturi la banci, a sumelor in curs de decontare, precum si a miscarii acestora.
Documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate a operatiunilor derulate prin contul de la banca sunt:
- Extrasele de cont
- Ordinele de plata
- CEC
- Cambia
- Foile de varsamant, etc.
        In debitul contului  se inregistreaza:
- sumele depuse sau virate in cont, rezultate din incasarile in numerar, din cecuri, din alte conturi bancare, din acreditive etc. (581);
- valoarea subventiilor primite si incasate (131, 445);
- creditele bancare pe termen lung si scurt incasate (162, 519);
- sumele incasate de la societatile comerciale ce detin titluri de participare ale unitatii, de la alte societati din cadrul grupului sau de la alte societati legate prin participatii (166, 451, 452);
- sumele incasate reprezentand alte imprumuturi si datorii asimilate (167);
- valoarea creantelor imobilizate si a dobanzilor aferente incasate, precum si a garantiilor restituite (267);
- sumele incasate de la clienti (411, 413, 419);
- sumele recuperate din debite ale personalului (428);
- taxa pe valoarea adaugata de recuperat, incasata de la bugetul statului (4424);
- sumele restituite de la buget, reprezentand varsaminte efectuate in plus din impozite, taxe, alte datorii si creante (446, 448);
- sumele depuse in cont de catre asociati (455);
- sumele depuse ca aport in numerar la capitalul social (456);
- sumele primite ca rezultat al operatiilor in participatie (458);
- sumele incasate de la debitori diversi (461);
- sumele incasate si necuvenite unitatii (462);
- sumele incasate in avans si care privesc exercitiile urmatoare (472);
- sumele incasate, in curs de clarificare (473);
- sumele virate subunitatilor (in contabilitatea unitatii) sau a unitatii (in contabilitatea subunitatilor) (481);
- valoarea investitiilor financiare pe termen scurt cedate (501, 502, 503, 505, 508);
- valoarea cecurilor si a efectelor comerciale incasate (511);
- sumele incasate reprezentand redevente, locatii de gestiune si chirii (706);
- sumele incasate reprezentand dobanzile aferente disponibilitatilor in conturi la banci (766);
- sumele incasate reprezentand subventiile acordate (741);
- sumele incasate reprezentand alte venituri din exploatare (758);
- sumele incasate reprezentand dividendele pentru participatiile la capitalul altor societati (761, 762);
- sumele incasate reprezentand dobanzile aferente creantelor imobilizate (763);
- sumele incasate din investitiile financiare cedate (764);
- diferentele favorabile de curs valutar, aferente disponibilitatilor la banca, in valuta, la incheierea exercitiului financiar sau operatiunilor efectuate in valuta in cursul exercitiului (765);
- valoarea sconturilor incasate de la furnizori sau alti creditori (767);
- sumele incasate reprezentand venituri extraordinare (771).
      In credit se inregistreaza:
- sumele ridicate in numerar din cont sau virate in alt cont de trezorerie (581);
- sumele platite reprezentand imprumuturile din emisiuni de obligatiuni rambursate (161);
- creditele pe termen lung si scurt rambursate (162, 519);
- sumele platite reprezentand rambursarea altor imprumuturi si datorii asimilate (167);
- sumele restituite societatilor care detin titluri de participare ale unitatii sau altor unitati din cadrul grupului (166, 451);
- valoarea de achizitie a investitiilor financiare cumparate (261, 262, 263, 265, 501, 502, 503, 505, 506, 508);
- varsamintele efectuate pentru titlurile imobilizate si investitiile financiare pe termen scurt (269, 509);
- sumele achitate reprezentand interese de participare (452);
- sumele achitate coparticipantilor sau virate ca rezultat al operatiilor in coparticipatie (458);
- suma dobanzilor platite (168, 518, 666);
- platile efectuate reprezentand avansuri acordate furnizorilor de imobilizari (232, 234);
- valoarea imprumuturilor acordate pe termen lung (267);
- platile efectuate catre furnizori de bunuri si servicii (401, 403, 404, 405, 409);
- platile efectuate catre personalul unitatii (421, 423, 424, 425, 426);
- sumele achitate tertilor, reprezentand retineri sau popriri din salarii (427);
- sumele achitate reprezentand contributia la asigurarile sociale (431);
- sumele achitate reprezentand contributia unitatii si a personalului la constituirea fondului pentru ajutorul de somaj (437);
- sumele virate asigurarilor sociale reflectate ca alte datorii sociale (438);
- sumele platite la buget, reprezentand impozitul pe profit (441);
- plata catre buget a taxei pe valoarea adaugata datorata si taxa pe valoarea adaugata platita in vama (4423, 4426);
- platile efectuate catre organismele publice privind taxele si varsamintele asimilate datorate (447);
- plata catre bugetul de stat a accizelor, altor impozite, taxe si varsaminte asimilate (446, 448);
- plata catre buget a impozitului pe venituri de natura salariilor (444);
- sumele achitate asociatilor (455, 456);
- sumele achitate actionarilor sau asociatilor din dividendele cuvenite (457);
- sumele achitate creditorilor diversi (462);
- restituirea sumelor aflate in curs de clarificare (473);
- platile efectuate reprezentand sume transferate intre unitate si subunitati (481);
- valoarea serviciilor bancare platite (627);
- diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente disponibilitatilor aflate in conturi la banca in valuta, la incheierea exercitiului financiar sau operatiunilor efectuate in valuta efectuate in cursul anului (665);

Soldul debitor reprezinta disponibilitatile in lei si in valuta, iar soldul creditor, creditele primite.

Cateva exemple :

1.Depunere numerar la banca 2000 lei  :
a) 581=5311= 2000
b)5121=581= 2000

2.incasare clienti prin viramrnt bancar 

5121=4111= 2000

3.plata furnizori :

401 sau 404 =5121=2000

3.plata salariilor si contributiilor 
421=5121 plata salarii nete prin banca 
4311= 5121 plata CAS firma
4312=5121 plata CAS salariati
4313=5121 plata CASS firma 
4314=5121 plata CASS salariati 
4371=5121 plata contrib.firma la fd.somaj 
4372=5121 plata contrib.salariat la fd. somaj 
444=5121 plata impozitului pe salarii 
441=5121 plata impozitului pe profit sau pe venit mocrointrprindere 
4373=5121 plata contrib.firma la fd . de garantare 
4315=5121 plata contrib.firma la accid.si boli prof.
4316=5121 plata contrib.firma la concedii si insemniz .

4.Plata comisioanelor bancare 

627=5121

5 .Retagere de numerar 
581=5121
5311=581


Niciun comentariu: