Google Website Translator Gadget

luni, 18 noiembrie 2013

Contributiile sociale datorate pe castigurile din dividende

Persoanelor fizice rezidente li se retine si se vireaza o cotă de 16%,din valoarea dividendelor,de catre platitorul acestora, asa cum prevede art. 67 alin. (1) din Codul Fiscal.Termenul de virare a impozitului este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care impozitul este exigibil.
Veniturile din dividende sunt considerate venituri din investitii (conform articolului 65 din Codul Fiscal).
Beneficiarii de dividende vor trebui sa plateasca si contributii de asigurari sociale de sanatate,daca nu realizează într-un an fiscal:
• venituri din salarii sau asimilate salariilor;
• venituri din îndemnizaţiile de şomaj;
• venituri din pensii mai mici de 740 lei;
• venituri din activităţi independente realizate de întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale, membrii întreprinderii familiale, persoanele cu stătut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice, persoanele care realizează venituri din profesii libere;
• venituri din activităţile agricole din cultivarea produselor agricole vegetale, exploatarea pepinierelor viticole, pomicole şi altele asemenea, creşterea st exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală impuse pe bază de norme de venit, precum şi cele pentru care nu au fost stabilite norme de venit, conform art. 71 alin. (1) şi (5) din Codul fiscal;
• veniturile din silvicultură şi piscicultură, conform art. 71 alin. (2) din Codul fiscal;
• venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent, venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară, venituri obţinute de o persoană fizica dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit Titlului IV indice 1 din Codul fiscal, care nu generează o persoană juridică, conform art. 52 alin. (1) lit. b) – d) din Codul fiscal;
• venituri din asocierile fără personalitate juridică prevăzute la art. 13 lit. e) din Codul fiscal.
Daco o persona fizica primeste dividende,dar nu realizeaza si veniturile enumerate mai sus,contributia de asigurari sociale bde sanatate trebuie platita..CASS se va calcula, conform art. 296^30 – art. 296^31 din Codul fiscal, in anul urmator, stabilita prin decizia de impunere anuala, si se va plati in termen de 60 zile de la data comunicarii deciziei.

Niciun comentariu: