Google Website Translator Gadget

sâmbătă, 14 mai 2011

Cheltuielile cu auditul

Cheltuielile cu auditul sunt deductibile doar dacă îndeplinesc cumulativ cele două condiţii impuse prin normele de aplicarea ale art. 21 la punctul 48 prin care se prevede că:
- serviciile trebuie să fie efectiv prestate, să fie executate în baza unui contract încheiat între părţi sau în baza oricărei forme contractuale prevăzute de lege. Justificarea prestării efective a serviciilor se efectuează prin: situaţii de lucrări, procese-verbale de recepţie, rapoarte de lucru, studii de fezabilitate, de piaţă sau orice alte materiale corespunzătoare;
- utilizatorul trebuie să dovedească necesitatea efectuării cheltuielilor prin specificul activităţilor desfăşurate.
Dacă este vorba de audit statutar sau impus prin legislaţia contabilă aplicabilă în România,aceste cheltuieli sunt deductibile,întrucât îndeplinesc condiţia a doua,a necesităţii cheltuielilor..
În cazul auditului nestatutar sau neimpus de legislaţia contabilă română,cheltuielilei sunt nedeductibile fiscal.
Atenţie în acest caz,nici tva aferentă nu se deduce .

Niciun comentariu: