Google Website Translator Gadget

duminică, 1 mai 2011

Programul Naţional de Reformă pentru perioada 2011-2013

Programul Naţional de Reformă pentru perioada 2011-2013 prevede urmatoarele :
-Guvernul va constitui un fond de investiţii, alimentat de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor IMM, Fondul Român de Contragarantare şi Eximbank, pentru finanţarea IMM-urilor profitabile, dar temporar în criză de lichidităţi, şi va promova un sistem de finanţare a firmelor mici necotate la bursă.
-atragerea de micro-capital non-bancar (operaţiune denumită "Angel capital" în Marea Britanie) către afacerile de mică dimensiune. Viitorul sistem de finanţare este prezentat drept o alternativă, la nivel micro, a Bursei de Valori, care să atragă capital dinspre investitorii individuali sau reţele ale acestora înspre firme mici, necotate pe piaţa de capital.

-Registrul taxelor parafiscale va fi revizuit cu scopul reducerii până în 2012 cu 25% a "poverii administrative"   deoareceexistă un număr important de astfel de taxe care trebuie suportate de întreprinzători şi că majoritatea sunt "jenante" nu neapărat prin sumele de achitat, ci prin resursele de timp adiţionale pe care le cheltuiesc firmele pentru a achita respectivele taxe.
 -Guvernul intenţionează să introducă şi vouchere destinate proiectelor mici inovative, care să fie oferite la cerere către întreprinderi mici şi mijlocii pentru achiziţionarea liberă de pe piaţă de servicii de cercetare/dezvoltare/consultanţă inovativă.Voucherele,fiind menite să permită accesul companiilor mici la finanţare pentru activităţi reduse de cercetare/consultanţă care sunt necesare pe termen scurt (când se sesizează oportunitatea de afaceri) şi pentru care nu este rentabil să fie pregătit un proiect stufos pentru aplicarea la fondurile europene sau naţionale.
 -Va fi înfiinţat şi "Consiliul Naţional de Competitivitate"  care să coordoneze politicile guvernamentale de dezvoltare a economiei, urmând să fie numit şi un ministru-delegat pe probleme de competitivitate care să pună în aplicare hotărârile Consiliului, argumentul Guvernului pentru o astfel de instituţie cu rol strategic fiind că în prezent "există o problemă acută de coordonare la nivelul Executivului în ceea ce priveşte dezvoltarea competitivă a economiei, iar intervenţiile publice, din fonduri naţionale sau europene, sunt disparate, lipsind viziunea de ansamblu".
Sursa:medifax.ro

Niciun comentariu: