Google Website Translator Gadget

joi, 26 mai 2011

Declaratii necesare pentru un SRL

În funcţie de vectorul fiscal (formular 010), un SRL trebuie să depună la administraţia financiară, o serie declaraţii lunare sau trimestriale sau anuale
     Formularul 100 se depune trimestrial în cazul microintreprinderilor şi plătitorilor de impozit pe profit, şi cuprinde referiri la impozitul pe cifra de afaceri (microintr.) sau pe profit. Până la data de 25 a lunii următoare. Depăşirea termenului sau nedepunerea se amendează cu până la 1000 lei.
De asemenea, acest formular se depune obligatoriu şi de către contribuabilii care nu au activitate sau sunt suspendaţi fără acordarea regimului derogatoriu de către finanţe

    Formular 112 cuprinde obligaţiile fiscale ale contribuabililor care au salariaţi CAS, CASS.Şomaj etc, indiferent de formă de organizare. Acesta se transmite online pe baza certificatului digital .
     Formular 300 Decont de tva se depune de către contribuabilii înregistraţi ca plătitori de tva sau care au depăşit plafonul de 119000 lei trimestrial (când cifra afaceri sau veniturile <100.000 Euro) sau lunar (când cifra afaceri sau veniturile >100.000 Euro). Cei fără activitate îl depun trimestrial pe zero, obligatoriu. Până la data de 25 a lunii următoare. Depăşirea termenului sau nedepunerea se amendează cu până la 1000 lei.
     Declaraţia 392A – pentru cei care sunt înregistraţi în scopuri TVA (au RO la codul fiscal) şi 392B – pentru cei care nu sunt înregistraţi în scopuri TVA (cei care nu au RO la codul fiscal). Formularul se depune la administraţia financiară până la data de 25 februarie, inclusiv, a anului următor celui pentru care se face raportarea. Se depune în format electronic, însoţit de un formulat completat în două exemplare (unul va fi predat la administraţia financiară împreună cu suportul electronic, iar celălalt, păstrat de persoană impozabilă). Poate fi depus şi prin poştă, că scrisoare recomandată. Se depune şi de către cei fără activitate, pe zero
     Declarări 394 se depune de către contribuabilii care sunt înregistraţi în scopuri TVA, semestrial. Cei fără activitate nu o depun .Amenda pentru nedepunerea până la 25 a lunii următoare semestrului , de până la 6000 lei
     Până la 25 ianuarie se depune declaraţia 094 privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent (OPANAF 7/2010) Formular Declaraţia se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care au utilizat trimestrul ca perioadă fiscală în anul precedent, care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri şi care nu au depăşit plafonul de 100.000 euro
Formular 101 Declaraţie privind impozitul pe profit (OPANAF 2689/2010) Se completează anual de către plătitorii de impozit pe profit. Declaraţia se depune în format electronic, sau pe hârtie prin codificarea informaţiilor sub formă de cod de bare (vezi OMFP 409/2006 cu modificările ulterioare), prin folosirea programelor respective, puse la dispoziţie gratuit de Ministerul Finanţelor Publice. Termen de depunere 25 .02 când bilanţul se închide până atunci sau 25.04 pentru celelalte cazuri. Acest formular se depune obligatoriu şi de către contribuabilii care nu au activitate sau sunt suspendaţi fără acordarea regimului derogatoriu de către finanţe. Depăşirea termenului se sancţionează cu amendă minimă de 500 lei.
Formular 010 se completează de persoanele juridice, asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică. Declaraţia de înregistrare se completează la înfiinţare, iar declaraţia de menţiuni se completează când se modifică datele declarate anterior. Se utilizează la atribuirea codului de identificare fiscală şi eliberarea certificatului de înregistrare fiscală, precum şi la actualizarea informaţiilor. Se completează în două exemplare. Acest formular se depune si la depăşirea plafonului de 119000 lei ,bifându-se rubrica privind TVA.Formular 010 reprezintă vectorul fiscal al firmei
Formularele le găsiti aici si declaratiile 100 300 112 si 101 aici

Niciun comentariu: