Google Website Translator Gadget

marți, 10 aprilie 2012

Termenul de depunere al Declaratiei 200 pe 2011

      Declaraţie 200 privind veniturile realizate din România (OPANAF 233/2011) Formular Se utilizează la: declararea venitului net/câştigului net anual din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor şi/sau activităţi agricole determinate în sistem real pe fiecare categorie şi sursă de realizare a venitului, transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare.
 
    Declaraţia se completează înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, datele prevăzute de formular. Se completează în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil. Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată,sau online,cu semnatura electronica. Termen de depunere 25 mai 2012.amenzile pentru nerespectarea acestui termen fiind cuprinse intre 50 si 500 de lei.

       Formularele pot fi obţinute direct, gratuit, de la sediile administraţiilor fiscale, sau se poate descărca de pe  pagina de internet a ANAF/ sectiunea Declaratii electronice/ Persoane fizice/ Descarcare declaratii PF

Niciun comentariu: