Google Website Translator Gadget

marți, 17 aprilie 2012

Cont 105 "Rezerve din reevaluare"

 Cu ajutorul  se tine evidenta rezervelor din reevaluarea imobilizarilor corporale. Este un cont de pasiv,si functioneaza conform regulilor de functionare ale acestui tip Adica :
-in creditul contului se inregisteaza cresterea fata de valoarea contabila neta, rezultata din reevaluarea imobilizarilor corporale, daca nu a existat o descrestere anterioara recunoscuta ca o cheltuiala aferenta imobilizarilor corporale reevaluate (211, 212, 213, 214).
In debitul contului Avem:
- descresterile fata de valoarea contabila neta, rezultate din reevaluarea ulterioara a imobilizarilor corporale (211, 212, 213, 214);
- ajustarea amortizarii cumulate inregistrate pana la data reevaluarii imobilizarii corporale, in cazul in care reevaluarea se efectueaza prin aplicarea unui indice (281).
-capitalizarea surplusului din reevaluare, prin transferul direct in capitalul propriu, atunci cand acest surplus reprezinta castig realizat, respectiv la scoaterea din evidenta a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare sau pe masura folosirii activului de catre entitate (1065);
Are obligatoriu  sold credior care reprezinta  rezerva din reevaluarea imobilizarilor corporale existente in evidenta entitatii.
Tratament fiscal  :dupa data de 1 mai 2009, in situatia in care au fost reevaluate mijloace fixe, pe masura amortizarii acestora, amortizarea aferenta diferentei din reevaluare va fi considerata venit impozabil la calculul impozitului pe profit. Totodata, la vanzarea / casarea activelor imoblizate reevaluate, cheltuiala cu scoaterea din gestiune a activelor aferente partii reevaluate va fi considerata venit impozabil la calculul impozitului pe profit.

 

Niciun comentariu: