Google Website Translator Gadget

joi, 26 aprilie 2012

Contul 167 Alte imprumuturi si datorii asimilate


Este un  cont de pasiv -tip comun conturilor de datorii (ex:401,431,437,şi toate conturle cu sold obligatoriu creditor din clasa 4 ,şi resurse financiare (capitaluri :101 rezervă 106,etc cu sold obligatoriu creditor din clasa 1 a planului de conturi general .Cu acest cont  se ţine evidenţa altor împrumuturi şi datorii asimilate, cum sunt: depozite, garanţii primite,know-how
mărci de fabrică licente,brevete şi alte datorii asimilate. Desfăşurat pe conturi analitice.
Îşi începe funcţia prin a se credita  cu înregistrarea  operaţiunilor legate de :
- sumele încasate reprezentând alte împrumuturi şi datorii asimilate (461,512);
- valoarea concesiunilor preluate (205);
- valoarea imobilizărilor corporale primite în leasing financiar, conform prevederilor contractuale (211, 212, 213, 214);
- diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la închiderea exerciţiului financiar, a împrumuturilor şi datoriilor asimilate în valută (665).
Se debitează  cu  :
- sumele reprezentând alte împrumuturi şi datorii asimilate rambursate (512);
- valoarea bunurilor preluate în concesiune şi restituite, conform contractelor încheiate (205);
- obligaţia de plată a ratelor pe baza facturilor emise de locator, în cazul leasingului financiar (404);
- diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la închiderea exerciţiului financiar a împrumuturilor şi datoriilor asimilate, în valută, precum şi la rambursarea acestora (765).
diferenţele favorabile aferente datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (768)
- valoarea imobilizărilor aferente contractelor de leasing financiar cedate sau restituite (213)

Soldul obligatoriu credito al contului reprezintă alte împrumuturi şi datorii asimilate nerestituite.
Scurtă monografie în cazul leasingului financiar

1.Înregistrările contabile efectuate de locator pe durata de leasing
- Înregistrarea activului la valoarea capitalului de rambursat:
                          213     =   167   
2..Lla încheierea contractului pt. dobânzile de plată pe durata contractului:
471=1687

3. simultan, legiuitorul prevede, debitarea contului extrabilantier 8036 cu val. de piaţă a mijl. fix şi a dobânzii.

4. achitarea avansului cu ocazia semnării contractului:
167=512
5.înregistrarea lunar a facturilor privind ratele scadente. Rata de leasing financiar se împarte între rambursare de capital şi cheltuielile cu dobanda.
167=404
1687
665
6.se reflectă ch. financiară aferentă primei luni de finalizare:
666=471
Niciun comentariu: