Google Website Translator Gadget

joi, 12 aprilie 2012

Se modifica Legea 76/2002,a somajului.

Printre actele normative adoptate tacit în plenul Senatului,marţi 11 aprilie 2002,s-a aflat şi Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 17 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă;


update 29.05.2012: Senatul adoptă prezentul proiect de lege
Art.I.- La alineatul (2) al articolului 17 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.103 din 6 februarie 2002, litera a) va avea următorul cuprins:
,,a) sunt absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ, în vârstă de minimum 16 ani, care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale. Data absolvirii reprezintă data încheierii anului şcolar stabilită prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportuluif'
Acest proiect de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, în condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din Constituţia României, republicată.

  Documentul integral la link

Niciun comentariu: