Google Website Translator Gadget

marți, 31 mai 2011

Despre activul patrimonial . Valoarea de inventar a unui activ

Definitia activului -ACTIV PATRIMONIAL, totalitatea bunurilor (lucrurilor propriu-zise şi drepturile asupra lor) susceptibile de evaluare bănească, din patrimoniul unei persoane. sau firme .Corporal inseamna ca acesta are sbstamta,este tangibil ,conret are carecteristici  fizice ce- l pot individualiza 
Din punct de vedere contabil activele sunt 
-active fixe (imobilizari ) corporale si necorporale 
-active circulante 

Activele fixe corporale se caracterixeaza prin :
a)sunt introduse in patrimoniu(achizitionate) pentru a fi utilizate in productia proprie de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi inchiriate tertilor sau pentru a fi folosite in scopuri administrative;
b) sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an;
c) au valoare mai mare decat limita prevazuta de reglementarile legale in vigoare.
Imobilizarile corporale cuprind terenuri, constructii, instalatii tehnice si masini, alte instalatii, utilaje si mobilier, avansuri si imobilizari corporale in curs de executie.
Activele corporale aferente capitalului imobilizat sunt:
a) Terenurile, inclusiv investitiile pentru amenajarea acestora
b) Mijloacele fixe;

Activele fixe necorporale sunt valori nemateriale si de documente juridice si comerciale. Principalele imobilizari necorporale sunt:
–- cheltuielile de constituire; concesiunea;
– -cheltuielile de dezvoltare;
-– licenta;
–- brevetul de inventie;
– -know-how-urile;
– -uzufructul;

Activele necorporale se amortizeaza astfel:
a) cheltuielile de constituire si cheltuielile  de cercetare-dezvoltare se amortizeaza în maximum 5 ani;
b) brevetele, licentele, marcile de fabrica, de comert si alte drepturi de proprietate industriala si comerciala similare, se amortizeaza pe durata prevazuta de catre agentul economic care le detine;
c) programele informatice, create de agentii economici sau achizitionate de la terti, se amortizeaza în functie de durata probabila de utilizare, dar nu mai mult de 5 ani.
Durata efectiva de amortizare a activelor necorporale mentionate mai sus se stabileste de catre Consiliul de Administratie, respectiv de catre responsabilul cu gestiunea patrimoniului.
d) imobilizarile necorporale de natura concesiunii se amortizeaza pe durata contractului.

Activele circulante (curente) sunt bunuri si valori care participa la un singur circuit economic, fiind detinute pe termen scurt (mai mic de un an) de catre societate. Aceasta categorie de active este importanta pentru finantarea curenta a activitatii unei companii.

Din punct de vedere al structurii, activele circulante se impart in: stocuri, creante, investitii pe termen scurt, casa si conturi la banci.

Stocurile reprezinta bunurile materiale aflate in proprietatea societatii detinute cu scopul de a fi vandute (marfuri) sau pentru a fi folosite in procesul de productie (materii prime, materiale consumabile). In structura acestora sunt incluse: materiile prime si materialele consumabile (destinate procesului de productie care se regasesc in produsul final integral sau partial - materii prime - sau nu se regasesc de obiecei in produsul final-materialele consumabile); productia in curs de executie; produsele finite si marfurile (cumparate de societate in vederea revanzarii); avansuri pentru cumparari de stocuri.

Creantele se mai numesc si valori in curs de decontare si reprezinta valori economice avansate temporar de societate catre alte persoane fizice sau juridice pentru care societatea urmeaza sa primeasca un echivalent valoric reprezentat de o suma de bani sau un serviciu. Acest post bilantier reflecta datoriile asupra carora societatea are drepturi. Creantele pot fi impartite in: creante comerciale (fata de clienti); creante in cadrul grupului (intre societatea-mama si filiale); creante din interese de participare (generate de relatiile dintre societate si alte societati la care aceasta detine titluri de particpare); creante privind capitalul subscris si nevarsat (subscrieri de capital social efectuate si nedepuse); alte creante.

Investitiile termen scurt reprezinta sumele investite de societate cu scopul de a obtine un castig pe termen scurt (ex: actiuni, obligatiuni, actiuni proprii rascumparate temporar).

Casa si conturi la banci reprezinta valori sub forma de bani (casa, conturi curente la banci, avansuri de trezorerie)


Valoarea de inventar a unui activ =valoarea de intrare în patrimoniul entităţii .Înregistrarea în contabilitate se face la valoarea de intrare.Aceasta se stabileşte astfel :
  a) la cost de achiziţie - pentru bunurile procurate cu titlu oneros;
   b) la cost de producţie - pentru bunurile produse în entitate;
   c) la valoarea de aport, stabilită în urma evaluării - pentru bunurile reprezentând aport la capitalul social;
   d) la valoarea justă - pentru bunurile obţinute cu titlu gratuit sau constatate plus la inventariere.
 Costul de achiziţie al bunurilor cuprinde preţul de cumpărare, taxele de import şi alte taxe (cu excepţia acelora pe care persoana juridică le poate recupera de la autorităţile fiscale), cheltuielile de transport, manipulare şi alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achiziţiei bunurilor respective.
Atenţie ,în costul de achiziţie trebuie introduse şi comisioanele, taxele notariale, cheltuielile cu obţinerea de autorizaţii şi alte cheltuieli nerecuperabile, atribuibile direct bunurilor respective.
Conturile contabile la care se aplica sunt 371,303,212,208,345
Cadrul legal este asigurat de Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene aprobate prin OMFP 3055/2009 precum si de codul fiscal .

Niciun comentariu: