Google Website Translator Gadget

luni, 12 ianuarie 2015

Ce este leasingul ?

Leasing ,termen care provie din verbul englezesc ,,to  lease = a inchiria,a arenda, a da in concesiune o exploatare “. Este cea mai potrivita descriere a operatiunii de leasing .Ea presupune cã o parte (locatorul) achizitioneaza un produs,( echipamente industriale, vehicule, cladiri, etc) pe care il inchiriaza celeilalte pãrti (locatar sau utilizator) in schimbul unei sume (rata de leasing) plãtitã periodic,pe toatã durata contractului . La sfarsitul perioadei prevãzute in actul de leasing,utilizatorul devine proprietarul bunului inchiriat. Pe durata operatiunii de leasing, locatarul  are doar dreptul de folosinta asupra bunului .
               Aşadar, părţile implicate într-o operaţiune de leasing sunt :
-furnizorul  de echipamente industriale, vehicule, clădiri, etc
-societatea de leasing
-utilizatorul
               Deosebirea dintre operatiunea clasicã de inchiriere si cea de leasing este  cã,în cazul leasingului societatea de leasing cumpãrã de la furnizor bunul solicitat de cãtre utilizator şi cedeazã folosinta acestuia din urmã pe cand la închirierea clasicã, proprietarul oferã un bun (imobil,auto ,etc) pe care-l deţine deja ,fãrã solicitarea venitã din partea chiriaşului .
               Societatea de leasing este de fapt aceea care cumpãrã un produs pe care utilizatorul nu-şi poate permite sa-l achizitioneze el insuşi, oferind ,de fapt ,o formă de finanţare prin care pot fi evitate procedurile complicate ale contractării unor credite bancare, proceduri ce uneori presupun imobilizarea unor elemente ale patrimoniului societăţii sau celui privat, pentru constituirea de garanţii. In cazul leasingului, garanţia este chiar bunul cedat in folosinţã care rãmâne in proprietatea societãţii de leasing pe durata derularii operaţiunii.
Pot face obiectul unui contract de leasing bunuri mobile si imobile 
NU pot fi obiectul unui contract de leasing :

-inregistrari pe banda audgio si video sau pe orice suport de date
-piese de teatru 
-manuscrise ,brevete, drepturi de autor;
-bunuri necorporale

Niciun comentariu: