Google Website Translator Gadget

joi, 27 martie 2014

Documente necesare pentru obtinerea adeverintei de asigurat cetateni romani

De la CASMB

 1. Pentru persoanele care au calitatea de pensionari :
 • copie act de identitate,
 • copie ultimul talon pensie sau adeverinta eliberata de institutia platitoare a pensiei
 • Declaratie pe propria raspundere ca nu au realizat venituri pe perioada termenelor de prescriptie (Anexa 4),
 • Cerere de obtinere a adeverintei de asigurat (Anexa1)
Adeverinta are valabilitate 2 ani.


 1. Pentru tinerii cu vârsta cuprinsa intre 18 si 26 de ani:
 • copie act de identitate,
 • document din care sa rezulte calitatea de elev sau student:
  • adeverinta elev / student SAU
  • carnet de elev vizat la zi SAU
  • accept tradus de la facultate din strainatate
  • dovada din care sa reiasa inscrierea in cadrul unei scoli postuniversitare / universitare / masterat
  • Copie diploma de bacalaureat/licenta/master
  • Declaratie pe propria raspundere ca nu au realizat venituri de la implinirea varstei de 18 ani (Anexa 5)
  • Cerere de obtinere a adeverintei de asigurat (Anexa1)
  Absolventii de liceu sunt asigurati timp de 3 luni de zile dupa terminarea licelui,urmand ca dupa expirarea acestui termen sa prezinte unu document care atesta inscrierea la o forma de invatamant superioara sau dovada platii contributiei de sanatate.
  • dovada platii contributiei in cazul in care au obtinut venituri din munca.
  Adeverinta are valabilitate pe durata anului scolar sau universitar.
  1. Pentru tinerii cu vârsta pâna in 26 de ani, care provin din sistemul de protectie a copilului:
  • copie act de identitate,
  • adeverinta de la D.G.A.S.P.C. care atesta faptul ca au fost inclusi intr-un sistem de protectie al copilului,
  • adeverinta de la primarie ca nu beneficiaza de ajutor social,
  • Adeverinte Declaratie pe propria raspundere ca nu au realizat venituri de la implinirea vârstei de 18 ani (Anexa 5)
  • Cerere de obtinere a adeverintei de asigurat (Anexa1)
  Adeverinta are valabilitate 1 an.
  1. Pentru bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii Publice, pâna la vindecarea respectivei afectiuni:
  • copie act de identitate,
  • adeverinta medicala eliberata de medicul curant sau de medicul coordonator al programului de sanatate,
  • Declaratie pe propria raspundere ca nu au realizat venituri pe perioada termenelor de prescriptie (Anexa 4),
  • Cerere de obtinere a adeverintei de asigurat (Anexa1)
  Adeverinta are valabilitate 1 an.
  1. Pentru sotul, sotia si parintii aflati in intretinerea unei persoane asigurate, alta decat cea care are calitatea de salariat:
  • copie act de identitate, pentru coasigurat si asigurat
  • documente care atesta relatia de rudenie cu persoana asigurata (certificat casatorie, certificat de nastere),
  • Declaratie pe propria raspundere ca nu au realizat venituri pe perioada termenelor de prescriptie, pentru coasigurat (Anexa 4)
  • declaratie pe propria raspundere a persoanei asigurate ca are in intretinere pe coasiguratul (Anexa 2)
  • Cerere de obtinere a adeverintei de asigurat (Anexa1)
  Adeverinta are valabilitate 3 luni.
  1. Pentru beneficiarii Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, ai Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in România cu incepere de la 6 septembrie 1940 pâna la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, ai Legii nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ai Legii nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950 - 1961, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si persoanele prevazute la art. 3alin. (1) lit. b) din Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare:
  • copie act de identitate,
  • copie a a unui document care sa ateste incadrarea intr-una din categoriile de beneficiari de legi speciale,
  • Declaratie pe propria raspundere ca nu a realizat venituri pe perioada termenelor de prescriptie (Anexa 4),
  • Cerere de obtinere a adeverintei de asigurat (Anexa1)
  Adeverinta are valabilitate 1 an.
  1. Pentru persoanele cu handicap:
  • copie act de identitate,
  • copie decizie de incadrare in grad de handicap valabila la data prezentarii,
  • Declaratie pe propria raspundere ca nu au realizat venituri pe perioada termenelor de prescriptie (Anexa 4),
  • Cerere de obtinere a adeverintei de asigurat (Anexa1)
  Adeverinta are valabilitate 1 an.
  1. Pentru femeile insarcinate sau lauze:
  • copie act de identitate,
  • adeverinta medicala sau copie certificat de nastere copil,
  • Declaratie pe propria raspundere ca nu au realizat venituri pe perioada termenelor de prescriptie (Anexa 4), SAU documente justificative ca realizeaza venituri lunare sub salariul de baza minim brut pe tara;
  • Cerere de obtinere a adeverintei de asigurat (Anexa1)
  Adeverinta are valabilitate 1 an.
  1. Pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani si in cazul copilului cu handicap pâna la implinirea de catre copil a vârstei de 3 ani:
  • copie act de identitate,
  • copie certificat de nastere copil,
  • decizia emisa de Directia de Munca, Familie si Egalitate de Şanse a Municipiului Bucuresti.
  • Declaratie pe propria raspundere ca nu au realizat venituri pe perioada termenelor de prescriptie (Anexa 4)
  • Cerere de obtinere a adeverintei de asigurat (Anexa1)
  Adeverinta are valabilitate 2 ani.
  1.  Pentru persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj, venit lunar de completare sau plati compensatorii din bugetul asigurarilor de somaj:
  • copie act de identitate,
  • copie ultimul talon de somaj sau sau adeverintei eliberate de institutiile care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj,
  • Cerere de obtinere a adeverintei de asigurat (Anexa1)
  Adeverinta are valabilitate 6 luni.
  1.  Pentru persoanele care sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane si se afla in timpul procedurilor necesare stabilirii identitatii:
  • adeverinta eliberata de institutiile din subordinea Ministerului Internelor si Reformei Administrative din care sa rezulte ca indeplinesc aceasta conditie.
  • Cerere de obtinere a adeverintei de asigurat (Anexa1)
  Adeverinta are valabilitate 3 luni.
  1.  Pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare:
  • copie act de identitate,
  • adeverinta eliberata de primaria de sector (D.G.A.S.P.C.) din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria persoanelor care au dreptul la ajutor social.
  • Cerere de obtinere a adeverintei de asigurat (Anexa1)
  Adeverinta are valabilitate 1 an.
  1. Pentru copiii in vârsta de pâna la 18 ani:
  • copie act de identitate sau certificat de nastere.
  • Cerere de obtinere a adeverintei de asigurat (Anexa1)
  Adeverinta are valabilitate pâna la implinirea varstei de 18 ani.
  1.  Pentru persoanele care se afla in executarea masurilor prevazute la art. 105113 si 114 din Codul penal si pentru persoanele care se afla in perioada de amânare sau de intrerupere a executarii pedepsei privative de libertate:
  • adeverinta emisa de institutia respectiva sau institutia in grija careia se afla persoana.
  • Cerere de obtinere a adeverintei de asigurat (Anexa1)
  Adeverinta are valabilitate 3 luni.
  1. Pentru personalul monahal:
   •  copie act de identitate,
   • Dovada apartenentei clerului monahal/ adeverinta eliberata de unitatea de cult.
   • Cerere de obtinere a adeverintei de asigurat (Anexa1)
  Adeverinta are valabilitate 1 an.
  SALARIATII si COASIGURATII ACESTORA
  utilizarea modelului publicat in M.O. este obligatorie; 
  Adeverinta are valabilitate 3 luni.

  1. Pentru persoanele fara venit:
  • copie act de identitate,
  • Declaratie pe propria raspundere ca nu au realizat venituri pe perioada termenelor de prescriptie (Anexa 4),
  • certificat constatator ONRC,
  • dovada emisa de ANAF/Trezorerie/Banca privind achitarea contributiei de sanatate la zi (pentru asiguratii care pana la data de 30.06.2012 au platit contributie de sanatate la CASMB, este necesara prezentarea tuturor documentelor care atesta plata contributiei de sanatate la ANAF, incepand cu 1 iulie 2012)
  • Cerere de obtinere a adeverintei de asigurat (Anexa1)
  Adeverinta are valabilitate 3 luni.
  1. Pentru persoane care realizeaza venituri exclusiv din activitati independente
  • copie act de identitate,
  • Declaratie pe propria raspundere cu veniturile realizate pe perioada termenelor de prescriptie (Anexa 4),
  • dovada emisa de ANAF/trezorerie/banca privind achitarea contributiei de sanatate la zi (pentru asiguratii care pana la data de 30.06.2012 au platit contributie de sanatate la CASMB, este necesara prezentarea tuturor documentelor care atesta plata contributiei de sanatate la ANAF, incepand cu 1 iulie 2012)
  • Decizie de impunere emisa de ANAF pentru anul 2013
  • Cerere de obtinere a adeverintei de asigurat (Anexa1)
  Adeverinta are valabilitate 3 luni.
  1. Pentru persoane care obtin venituri exclusiv din dividende:
  • copie act de identitate,
  • dovada emisa de ANAF/Trezorerie/Banca privind achitarea contributiei de sanatate la zi (pentru asiguratii care pana la data de 30.06.2012 au platit contributie de sanatate la CASMB, este necesara prezentarea tuturor documentelor care atesta plata contributiei de sanatate la ANAF, incepand cu 1 iulie 2012)
  • Declaratie pe propria raspundere cu veniturile realizate pe perioada termenelor de prescriptie (Anexa 4),
  • certificat constatator ONRC,
  • documente contabile (bilanturi, balante, PV repartizare profit) pentru perioada de prescriptie.
  • Cerere de obtinere a adeverintei de asigurat (Anexa1)
  Adeverinta are valabilitate 3 luni.
  1.  Pentru asociat unic cu declaratie inregistrata la CNPAS:
  • copie act  de identitate,
  • dovada emisa de ANAF/Trezorerie/Banca privind achitarea contributiei.
  • Cerere de obtinere a adeverintei de asigurat (Anexa1)
  Adeverinta are valabilitate 3 luni .
  1.  Pentru persoane care obtin venituri exclusiv din contract de mandat comercial:
  • copie act  de identitate,
  • copie contract de mandat,
  • Declaratie pe propria raspundere cu veniturile realizate pe perioada termenelor de prescriptie (Anexa 4),
  • dovada emisa de ANAF/Trezorerie/Banca privind achitarea contributiei.
  • Cerere de obtinere a adeverintei de asigurat (Anexa1)
  Adeverinta are valabilitate 3 luni.
  1.  Pentru persoane care obtin venituri exclusiv din agricultura si silvicultura, chirii, dobanzi, transferuri titluri de valoare, drept de proprietate intelectuala:
   • copie act de identitate,
  - Declaratie pe propria raspundere cu veniturile realizate pe perioada termenelor de prescriptie (Anexa 4),
  • dovada emisa de ANAF/Trezorerie/Banca privind achitarea contributiei.
  • Cerere de obtinere a adeverintei de asigurat (Anexa1)
   Adeverinta are valabilitate 3 luni.

Niciun comentariu: