Google Website Translator Gadget

marți, 1 mai 2012

Contul 205 "Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare

Este un cont de ACTIV cu care se ţine evidenţa concesiunilor recunoscute ca imobilizări necorporale, brevetelor, licenţelor, know-how -urilor, mărcilor de fabrică şi de comerţ şi altor drepturi şi valori similare aportate, achiziţionate sau dobândite pe alte căi.

În DEBIT    se înregistrează :
- brevetele, licenţele, mărcile comerciale şi alte valori similare achiziţionate, realizate pe cont propriu, aportate în natură, precum şi cele primite cu titlu gratuit (404, 233, 203, 721, 456, 4751, 4753, 4754,131);
- brevetele, licenţele, mărcile comerciale şi alte valori similare achiziţionate de la entităţi afiliate sau de la entităţi legate prin interese de participare (451, 453);
- valoarea concesiunilor preluate (167).
imobilizările de natura cheltuielilor de dezvoltare aferente brevetelor sau licenţelor (203).

În CREDIT se trec:
- concesiuni, brevete, licenţe, alte drepturi şi valori similare cedate şi scoase din evidenţă (280, 658);
- valoarea brevetelor şi altor drepturi şi valori similare aportate şi retrase (456);
- valoarea bunurilor preluate în concesiune conform contractelor, restituite (167).
- valoarea brevetelor, licenţelor şi altor drepturi şi valori similare depuse ca aport la capitalul altei persoanei juridice (261).
- valoarea neamortizata a concesiunilor, brevetelor, licenţelor, altor drepturi şi valori similare scoase din evidenţă (658);
- amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, altor drepturi şi valori similare, scoase din evidenţă (280);

– valoarea brevetelor şi a altor drepturi şi valori similare aportate şi retrase (456);
– valoarea brevetelor, licenţelor şi a altor drepturi şi valori similare depuse ca aport la capitalul altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii în capitalul acestora (261, 263, 265).

 Soldul debitor(obligatoriu) al  contului reprezintă concesiunile, brevetele şi alte drepturi şi valori similare existente.

Up date OG 8/2013 Cheltuielile aferente achizitionarii de brevete, drepturi de autor, licente, marci det sau fabrica si alte imobilizari necorporale recunoscute din punct de vedere contabil, cu exceptia cheltuielilor de constituire a fondului comercial, a imobilizarilor necorporale cu durata de viata utila nedeterminata, incadrate astfel potrivit reglementarilor contabile, precum si cheltuielile de dezvoltare care din punct de vedere contabil reprezinta imobilizari necorporale se recupereaza prin intermediul deducerilor de amortizare liniara pe perioada contractului sau pe durata de utilizare, dupa caz.

Pentru brevetele de inventie se poate utiliza si metoda de amortizare degresiva sau accelerata
Niciun comentariu: