Google Website Translator Gadget

miercuri, 23 mai 2012

Legea 448/2006, actualizata 2015


Update 2013 Legislatia fiscala cat si cea speciala cu privire la drepturile persoanelor cu handicap nu stabilesc exact conditiile in care se acorda aceasta scutire de taxe. Prin urmare, am depus o serie de demersuri pe langa organele competente pentru obtinerea unui punct de vedere oficial cu privire la aceasta problema. Potrivit informatiilor obtinute, pentru ca o persoana cu handicap, indiferent de gradul acestuia, sa poate beneficia de scutirea de taxa de prima inmatriculare, trebuie sa faca dovada la Directia de Impozite si Taxe Locale ca are permis de conducere valbil iar autoturismul este adaptat cu mecanisme speciale corespunzator gradului de handicap. De asemenea, autoturismul trebuie sa fie achizitionat pe numele persoanei cu handicap, in calitate de proprietar. Daca organul fiscal apreciaza ca sunt indeplinite conditiile enumerate mai sus si acorda scutirea de la plata taxei speciale de inmatriculare, dupa inmatriculare autoturismul poate fi condus de orice persoana. Prin impunerea conditiilor amintite se creeaza prezumtia ca autovehiculul este condus de insasi persoana cu handicap.
Av. Ionut Dragnea
Associate Lawyer


Legea 448 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial nr. 1 din 3 ianuarie 2008 în temeiul art. III al OUG 14 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, dându-se textelor o nouă numerotare.
Legea 448/2006 actualizată prin:
 • Legea 52/2012 pentru corelarea unor reglementări privind facilităţile de călătorie, corespunzător noilor categorii de trenuri Monitorul Oficial 185/2012
 • OUG 124/2011 - pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială Monitorul Oficial 938/2011 
 • OUG 84/2010 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Monitorul Oficial 654/2010
 • Legea 359/2009 - pentru modificarea art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Monitorul Oficial 799/2009
 • Legea 571/2003 - privind Codul fiscal Monitorul Oficial 927/2003
 • Legea 360/2009 - pentru modificarea lit. a) a art. 26 din Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Monitorul Oficial 800/2009
 • OUG 86/2008 - pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Monitorul Oficial 474/2008
 • HG 1665/2008 - privind actualizarea cuantumului prestaţiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. (4) din Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Monitorul Oficial 856/2008
 • OUG 118/2008 - privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi de asistenţă socială şi nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată Monitorul Oficial 680/2008
 • OUG 86/2008 - pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Monitorul Oficial 474/2008
 • HG 10/2008 - privind indexarea cuantumului prestaţiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. (4) din Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Monitorul Oficial 20/2008  
Documentul integral al legii 448/2006 la link

Niciun comentariu: