Google Website Translator Gadget

miercuri, 5 septembrie 2012

Declaratii cu termen septembrie 2012


 7 septembrie 2012
Formular 092,, Declaratia de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania”.Il depun  persoanele juridice si persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere care au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in luna august 2012 si sunt obligate sa-si modifice perioada fiscala devenind platitori de TVA lunar.
10 septembrie 2012
-Formular 010 ,, Declaratia de inregistrare fiscala/de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica. Se depune de catre persoanele juridice, care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire. Reglementare: art. 152, alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; OMEF nr. 262/2007;
-Formular 070 ,, Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere”. Se depune de catre persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire. Reglementare: art. 152, alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; OMEF nr. 262/2007;
-Formular 020 ,, Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice romane”. Se depune de persoanele fizice, altele decat persoanele fizice romane care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire. Reglementare: art. 152, alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; OMEF nr. 262/2007;
-Formular 096 ,, Declaratia de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in conditiile art. 152 alin. (7) din Codul Fiscal, in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153”. Se depune de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 cu perioada fiscala luna calendaristica, care solicita scoaterea din evidenta platitorilor de TVA Reglementare: art. 152, alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal; OPANAF nr. 53/2012.
25 septembrie 2012
-Formular 100 ,, Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat, cu termen lunar pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii august”.
-Formular 112 ,, Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, cu termen lunar, pentru obligatiile aferente lunii august 2012”Se depune de catre toti angajatorii pentru salariatii ,lunar sau trimestrial (daca au maxim 3 salariati) si o cifra de afaceri  < 100.000 euro)
-Formular 300 ,, Decontul de taxa pe valoarea adaugata, cu termen lunar pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii august 2012
-Formular 301 ,, Decontul special de taxa pe valoarea adaugata, pentru contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA, conform art. 153 indice 1 din Codul Fiscal si care au efectuat: achizitii intracomunitare in luna precedenta, achizitii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 125 indice 1 alin. (3) pentru care se datoreaza TVA, contribuabilii care au efectuat achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum si pentru contribuabilii neinregistrati si care nu au obligatia inregistrarii, care au efectuat achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile. Reglementare: art. 156 indice 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; OPANAF nr. 30/2011
-Formular 224 ,, Declaratia privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania - pentru obligatiile bugetului de stat aferente lunii august 2012”. Reglementare: OPANAF nr. 52/2012;
-Formular 390 VIES ,, Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare pentru obligatiile de declarare aferente operatiunilor desfasurate in luna august 2012”
-Formular 394 ,, Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national, pentru declararea operatiunilor desfasurate in luna august 2012 de catre platitorii de TVA cu perioada fiscala lunara
-Formular 311 ,, Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153, alin. (9) lit. a) - e) din Codul Fiscal”. Se depune pana la 25 inclusiv, a lunii urmatoare celei in care a intervenit exigibilitatea taxei, de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153, alin. (9) lit. a) - e) din Codul Fiscal, pentru declararea si plata TVA aferenta: livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii efectuate si/sau achizitiilor de bunuri si/sau de servicii efectuate ulterior anularii codului de inregistrare in scopuri de TVA. Reglementare: OPANAF nr. 418/2012.
Update :5 septembrie 2012.Tot pana pe 25 septembrie.Monitorul Oficial nr. 629, din 1 septembrie 2012, fiind aprobat prin Ordinul MFP nr. 1151/2012 introduce formularul 171  care se depune de catre detinatorii autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor sau reprezentantii legali ai acestora, care au obligatia de a plati trimestrial pentru medicamentele gratuite si compensate pe care le desfac pe piata romaneasca o anumita contributie prin care sa asigure finantarea sistemului public de Sanatate. Acest formular este folosit pentru raportarea si achitarea contributiillor trimestriale datorate pentru medicamentele suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii, pentru perioada cuprinsa intre trimestrul IV al anului 2009 si trimestrul III al anului 2011 (taxa clawback).

Niciun comentariu: