Google Website Translator Gadget

vineri, 14 septembrie 2012

Se va modifica formularul 205-"Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit".

Proiectul propus de ANAF urmareste sa elimine anumite elemente :

  • Venituri din vanzarea bunurilor in regim de consignatie
  • Venituri obtinute in baza unui contract de comision sau mandat comercial.
In schimb, in formular sunt introduse rubrici speciale referitoare la veniturile din arendare si veniturile din salarii, care pana acum nu existau.

Noul model al formularul ar urma sa fie utilizat din 2013 pentru obligatiile declarative aferente anului 2012. 
Formularul va putea fi depus si online

Pe langa modificarile la modelul declaratiei 205, ANAF stabileste si posibilitatea ca noua declaratie sa poata fi depusa si pe internet, prin utilizarea serviciului de depunere declaratii on-line, existent pe portalul e-guvernare.ro.
 

Acest formular se completează şi se depune de către plătitorii de venituri care au obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe veniturile cu regim de reţinere la sursă, conform Titlului III din  Codul fiscal. Declaraţia se completează şi se depune şi de către următorii plătitori de venituri:
- intermediari, societăţile de administrare a investiţiilor în cazul răscumpărării de titluri de participare la fondurile deschise de investiţii sau alţi plătitori de venit, după caz, pentru câştiguri/pierderi realizate de persoanele fizice, aferente tranzacţiilor cu titluri de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise; plătitori de venituri din activităţi agricole realizate de persoanele fizice din valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare, potrivit art.74 alin.(4) din  Codul fiscal,  şi pentru care nu s-a reţinut impozit în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr.190/2009. 


Noul model (proiect) il gasiti aici 

Niciun comentariu: