Google Website Translator Gadget

joi, 27 septembrie 2012

Ordinul MMFPS nr. 2.298/2012 privind aprobarea Procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte in vederea incadrarii in grad si tip de handicap


Prevederile actului normativ se aplica pentru:
 • persoanele care solicita incadrarea in grad si tip de handicap;
 • persoanele adulte cu handicap care, din diferite motive, solicita reevaluarea in vederea obtinerii unui nou certificat de incadrare in grad si tip de handicap;
 • persoanele adulte cu handicap pentru care se solicita reevaluarea de catre Directia Generala  de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) sau de catre Comisia superioara de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.
 Dosarul trebuie sa contina :


 • cerere-tip de evaluare complexa;
 • copie de pe documentele de identitate;
 • documente medicale: referat privind situatia medicala prezenta, intocmit de medicul specialist, scrisoare medicala-tip de la medicul de familie, numai in situatia primei prezentari la Serviciul de evaluare complexa a persoanelor adulte cu handicap (SECPAH), copii de pe biletele de externare, daca este cazul, si investigatii paraclinice solicitate de SECPAH;
 • ancheta sociala efectuata de serviciul social specializat din cadrul primariei in a carei raza are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap;
 • adeverinta din care sa rezulte calitatea de salariat, in cazul salariatilor, copie a deciziei de pensionare si, respectiv, talon de pensie, in cazul pensionarilor, adeverinta conform careia persoana nu are niciun venit, in cazul persoanelor fara venituri.
 •          Dosarul se depune de catre persoana solicitanta sau reprezentantul legal al acesteia la registratura primariei din localitatea de domiciliu/resedinta sau la registratura DGASPC. SECPAH verifica si analizeaza dosarul persoanei solicitante, care trebuie sa contina toate documentele prevazute de lege si, in termen de 5 zile lucratoare, comunica persoanei in cauza data planificata la care aceasta urmeaza a se prezenta in vederea evaluarii. "In cazul unui dosar incomplet, SECPAH solicita completarea dosarului cu documentele necesare", se arata in actul normativ. 
  Etapele procedurii de evaluare
  Concret, in actul normativ sunt enumerate toate etapele pe care activitatea de evaluare/reevaluare le presupune:
  1. Repartizarea dosarului echipei multidisciplinare de catre seful SECPAH, in vederea efectuarii evaluarii complexe;
  2. Analiza dosarului, care implica verificarea documentelor care trebuie sa contina informatii relevante pentru constatarea deficientei functionale, severitatii, tipului si duratei estimate a acesteia, a dependentei, a limitarii de activitate si a restrictiilor de participare;
  3. Programarea persoanei pentru evaluare si comunicarea datei, locului si, dupa caz, a documentelor suplimentare solicitate;
  4. Efectuarea de catre echipa multidisciplinara a evaluarii/reevaluarii propriu-zise a persoanei solicitante si, dupa caz, in prezenta reprezentantului legal al acesteia. In aceasta etapa se vor corela informatiile din dosar cu cele rezultate in urma evaluarii persoanei;
  5. Intocmirea raportului de evaluare complexa, cu formularea propunerilor privind incadrarea/neincadrarea in grad de handicap. Raportul cuprinde datele relevante rezultate in urma parcurgerii domeniilor de evaluare si concluziile cu privire la propunerea de incadrare/neincadrare in grad si tip de handicap, la propunerea privind orientarea profesionala si, dupa caz, cu privire la propunerea privind luarea unei masuri de protectie. Propunerea privind incadrarea/neincadrarea in grad si tip de handicap va respecta criteriile medico-psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap, in vigoare.
  Ordinul MMFPS prevede inclusiv domeniile de specialitate parcurse in timpul evaluarii, dupa cum urmeaza:
  • evaluarea sociala, asigurata de asistenti sociali;
  • evaluarea medicala, asigurata de medici de specialitate;
  • evaluarea psihologica, asigurata de psihologi;
  • evaluarea vocationala sau a abilitatilor profesionale, asigurata de psihopedagogi, instructori de educatie ori pedagogi de recuperare;
  • evaluarea nivelului de educatie, asigurata de psihopedagogi, instructori de educatie sau pedagogi de recuperare;
  • evaluarea abilitatilor si a nivelului de integrare sociala, asigurata de psihologi, psihopedagogi, pedagogi de recuperare sau asistenti sociali.


  Sursa :avocatnet.ro  Un comentariu:

  Cosmin spunea...

  In sfarsit ceva serios. Multumim.